Verkeersontsluiting Klaaswaal

Tweede verkeerstelling Klaaswaal op 9 februari

(07-02) Aanstaande donderdag, 9 februari 2017, vindt er een kentekenonderzoek met camera’s plaats in Klaaswaal. Er worden in totaal 12 camera’s geplaatst op de punten 1 t/m 6 zoals op het kaartje staat aangegeven. Dit onderzoek is ter controle van het kentekenonderzoek dat eind vorig jaar plaatsvond in het kader van de effecten van de verkorte bypass in Klaaswaal.

Overzichtskaart kentekenonderzoek Klaaswaal

De resultaten van dit kentekenonderzoek worden verwerkt in de effectenstudie. Wanneer deze studie is afgerond, informeren wij u hierover.


Er komt een oplossing voor de verkeersproblemen in Klaaswaal. Op 8 november 2016 stemde de gemeenteraad in met de aanleg van een zogenaamde bypass. Dit is een tracé dat loopt vanaf de Rijksstraatweg tot aan de Oud-Cromstrijensedijk oostzijde, ter hoogte van de Vierde Moerweg. De nieuwe weg moet ook aansluiten op het industrieterrein. Alleen een bypass is niet voldoende. Er zijn ook andere duurzame maatregelen nodig, zoals een verbod voor vrachtverkeer, het opnieuw inrichten van de kruising (Schans) of het afsluiten van de Industrieweg naar de Oud-Cromstrijensedijk oostzijde. Hier wordt samen met de bewoners en ondernemers verder over nagedacht.

Rijksstraatweg Klaaswaal

Wat is er inmiddels gebeurd?

Er is een plan van aanpak voor twee processen opgesteld: het treffen van duurzame maatregelen aan de centrale routes door het dorp en het realiseren van de verkorte bypass. Bij het nemen van duurzame maatregelen wil de gemeente bewoners en andere belanghebbenden nauw betrekken. Een verkeerskundig adviesbureau begeleidt het proces. Wat de realisatie betreft: eind januari 2017 is een studie afgerond die inzicht geeft in de effecten van de verkorte bypass en gaat de gemeente met bewoners actief aan de slag.

Kan de gemeente de kosten wel betalen?

De gemeente is van plan meer te investeren in onder andere verkeer. Daarmee willen we de vitaliteit en leefbaarheid van Cromstrijen versterken. Dit is ook een van de ambities binnen de Vitaliseringsagenda. De investeringen om dit mogelijk te maken zijn in de begroting gedekt.

Staat de route van het tracé al vast?

Nee, nog niet. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Zo moet het nieuwe tracé geschikt zijn voor lange vrachtwagens, zij moeten de bochten goed kunnen maken. Maar ook de grondaankopen zijn belangrijk. De gemeente wil uiteraard gronden zodanig aankopen, dat er zo min mogelijk grond overblijft die niet bruikbaar is. Daarnaast houdt de gemeente ook rekening met ontwikkelingen binnen de regio, zoals de zogenaamde vorkstructuur.

Heeft u als bewoner of ondernemer ook een rol in het proces?

Ja zeker, overleg met bewoners en ondernemers (participatie) is een belangrijk onderdeel van het plan. Direct belanghebbenden worden nauw betrokken bij de verdere opzet. Natuurlijk staat het daarnaast iedereen vrij om zijn of haar zegje te doen.

Meer informatie

Via de gemeentepagina in Het Kompas en www.cromstrijen.nl informeren wij over de verkeersontsluiting in Klaaswaal. Heeft u vragen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar verkeerkwl@cromstrijen.nl.

Het raadsvoorstel vindt u bij /bestuur-en-organisatie/vergaderkalender_3477/

Abonneren nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief uit met de laatste informatie over de verkeersontsluiting Klaaswaal. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, meldt u dan aan via verkeerkwl@cromstrijen.nl

Documenten

Extra informatie

Portefeuillehouder Hans Flieringa

Contact: verkeerkwl@cromstrijen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Verkeersontsluiting Klaaswaal
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden