Burgerpeiling Herindelingsadvies Hoeksche Waard

Op 5 juli 2016 besloten Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland tot een herindeling van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Provinciale Staten hebben op 22 februari 2017 het Herindelingsadvies Hoeksche Waard vastgesteld. Dit is het voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard met ingang van 1 januari 2019. Provinciale Staten hebben daarnaast de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van dorpen.

Burgerpeiling

De gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk willen ook de mening van de burger weten. Daarom wordt op 15 maart in de drie gemeenten een zogenaamde burgerpeiling gehouden. Die dag zijn ook de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. U mag op 15 maart dus tweemaal uw stem uitbrengen. De uitslag van de burgerpeiling wordt aan de gemeenteraad overhandigd.

Welke vraag wordt u gesteld?

De vraag die de drie gemeenten aan u stellen is:

Bent u voor of tegen een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente?

Hoe kan ik stemmen?

U ontvangt in februari twee stempassen. Eén stempas voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer en één stempas voor de burgerpeiling. Op 15 maart gaan de stembureaus om 07.30 uur open. U kunt daar tot 21.00 uur uw stem uitbrengen.

Wat is verder nog van belang om te weten?

 • U ontvangt een stempas voor de burgerpeiling in Cromstrijen als u op 30 januari 2017 staat ingeschreven in Cromstrijen en op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebt bereikt.
 • Wanneer u geen onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie, moet u - om kiesgerechtigd te zijn - op 30 januari 2017 voldoen aan de vereisten dat:
  a.  u rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onder a, b, c, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en
  b.  dat u onmiddellijk voorafgaand aan 30 januari 2017 gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van Nederland was en beschikte over een verblijfsrecht als bedoeld onder a, dan wel op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting.
 • U kunt alleen in uw eigen gemeente gaan stemmen met een stempas van de burgerpeiling. Woont u in Cromstrijen? Dan kunt u niet stemmen in Binnenmaas of Korendijk (waar dus ook een burgerpeiling wordt gehouden).
 • Bent u zelf niet in de gelegenheid om te gaan stemmen en wilt u iemand machtigen? U kunt alleen een andere stemgerechtigde inwoner van Cromstrijen machtigen. Dit doet u door de achterzijde van de stempas in te vullen.
  Let op:
  • De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
  • Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
  • Degene die u een volmacht geeft voor de burgerpeiling mag deze alleen gebruiken als hij of zij zelf ook stemt voor de burgerpeiling.
  • Heeft iemand u gemachtigd om namens hem of haar te stemmen? U mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.
 • U mag een stem uitbrengen voor de burgerpeiling, voor de Tweede Kamerverkiezingen of voor beide verkiezingen.
 • Bent u van mening dat u mag stemmen voor de burgerpeiling, maar heeft u geen stempas ontvangen? U kunt nog tot dinsdag 14 maart 12.00 uur (mondeling) op het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen.

Links

Hieronder staan diverse links naar praktische informatie over de burgerpeiling. Inhoudelijke informatie over de standpunten van de Hoeksche Waardse politieke partijen is beschikbaar via hun websites, Facebookpagina’s en Twitteraccounts (voor zover in gebruik). Wij hebben hiervan een overzicht gemaakt. Ook de link naar de pagina met dit overzicht vindt u hieronder. Als laatste hebben we een link opgenomen naar achtergrondinformatie over het onderzoekstraject dat de vijf Hoeksche Waardse gemeenten de afgelopen jaren hebben doorlopen over de bestuurlijke toekomst van de regio.  

Verschillen en overeenkomsten Tweede Kamerverkiezingen en burgerpeiling

Overzicht (social) mediakanalen politieke partijen

Stembureaus

Achtergrondinformatie onderzoekstraject bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Burgerpeiling Herindelingsadvies Hoeksche Waard
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden