Commissievergaderingen in Cromstrijen

Dit item is verlopen op 24-02-2017.

(16-02) Op 21, 22 en 23 februari 2017 komen de leden van de commissies van de gemeente Cromstrijen in vergadering bijeen. U bent van harte welkom om deze vergaderingen vanaf de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis bij te wonen.

Dinsdag 21 februari 2017, 19.30 uur, Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Presentatie door het college over voortgang ontwikkeling Torensteepolder;
 3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2017;
 4. Mededelingen;
 5. Raadsvoorstel inzake huisvestingsverordening Cromstrijen;
 6. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013 - 6e herziening - Natuurcompensatiegebied ten behoeve van dijkversterking Hoeksche Waard’;
 7. Rondvraag;
 8. Sluiting.

Woensdag 22 februari 2017, 19.30 uur, Commissie Maatschappelijke Zaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 januari 2017;
 3. Mededelingen;
 4. Raadsvoorstel inzake zienswijze gemeenteraad op gewijzigde programmabegroting 2017-2020 Werk & Inkomen Hoeksche Waard;
 5. Raadsvoorstel inzake rapport Toekomstscenario voorschoolse voorzieningen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeenten Hoeksche Waard;
 6. Raadsvoorstel inzake eigen bijdrage Wmo 2017;
 7. Raadsvoorstel inzake vaststelling van de notitie Integraal huisvestingsplan Onderwijsgebouwen Cromstrijen 2017-2021;
 8. Raadsvoorstel inzake vaststelling van de notitie “Op weg naar accommodaties 2.0”;
 9. Rondvraag;
 10. Sluiting.

Donderdag 23 februari 2017, 19.30 uur, Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2017;
 3. Mededelingen;
 4. Samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW);
 • Presentatie de heer R.S. Heij (directeur SVHW);
 • Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW 2015;
 1. Raadsvoorstel inzake vervanging iPads bestuur;
 2. Raadsvoorstel inzake vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Cromstrijen 2017;
 3. Rondvraag;
 4. Sluiting.

Spreekrecht 

Het spreekrecht biedt inwoners de gelegenheid om te spreken over onderwerpen die op de agenda voor de commissie staan. U krijgt dan direct voorafgaande aan de behandeling van het desbetreffende agendapunt de gelegenheid uw mening te geven. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. De commissieleden kunnen verhelderende vragen aan u stellen. Aansluitend bespreekt de commissie het agendapunt. Het is dan niet de bedoeling, dat u aan de discussie deelneemt. Wilt u inspreken over onderwerpen die op de desbetreffende commissie betrekking hebben, maar niet op de agenda staan, dan krijgt u na afloop van de commissievergadering de gelegenheid. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij de raadsgriffier via e-mail griffie@cromstrijen.nl of op telefoonnummer 14 0186.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Gemeentenieuws | Commissievergaderingen in Cromstrijen
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden