Commissievergaderingen in Cromstrijen

Dit item is verlopen op 15-09-2017.

(07-09) Op 12, 13 en 14 september 2017 komen de leden van de commissies van de gemeente Cromstrijen in vergadering bijeen. U bent van harte welkom om deze vergaderingen vanaf de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis bij te wonen.

Dinsdag 12 september 2017, 19.30 uur, Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2017;
 3. Mededelingen;
 4. Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013 - 11e herziening - Oud-Cromstrijensedijk OZ 91 Klaaswaal’;
 5. Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied - 8e herziening - Landgoederen Cromstrijen 2016;
 6. Raadsvoorstel inzake ambitie- en programmaplan en Gebiedsagenda Omgevingswet;
 7. Raadsvoorstel inzake Regionale Woonvisie “Wonen in een vitale Hoeksche Waard” en Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2017;
 8. Rondvraag;
 9. Sluiting.

Woensdag 13 september 2017, 19.30 uur, Commissie Maatschappelijke Zaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Presentatie onderzoeksrapport Welzijn – door bureau KWIZ;
 3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2017;
 4. Mededelingen;
 5. Raadsvoorstel inzake de zienswijze op de voorgenomen begrotingswijziging 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd;
 6. Raadsvoorstel inzake de analyse en maatregelen tekortreductie vangnetuitkering 2017 WIHW;
 7. Raadsvoorstel inzake aanpassing van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet WIHW;
 8. Raadsvoorstel inzake aanpassing van de Re-integratieverordening Participatiewet WIHW;
 9. Rondvraag;
 10. Sluiting.

Donderdag 14 september 2017, 19.30 uur, Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2017;
 3. Mededelingen;
 4. Raadsvoorstel inzake rapport Rekenkamercommissie Hoeksche Waard inzake Risicomanagement;
 5. Raadsvoorstel inzake agressie, geweld en intimidatie tegen politieke ambtsdragers gemeente Cromstrijen;
 6. Raadsvoorstel inzake vaststellen van de CAR-UWO voor de griffie;
 7. Brief college inzake voorgenomen besluit afbouw aandelenbezit Eneco;
 8. Voorgenomen besluit college m.b.t. inrichting projectorganisatie ter voorbereiding op bestuurlijke toekomst;
 9. Rondvraag;
 10. Sluiting.

Spreekrecht

Het spreekrecht biedt inwoners de gelegenheid om te spreken over onderwerpen die op de agenda voor de commissie staan. U krijgt dan direct voorafgaande aan de behandeling van het desbetreffende agendapunt de gelegenheid uw mening te geven. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. De commissieleden kunnen verhelderende vragen aan u stellen. Aansluitend bespreekt de commissie het agendapunt. Het is dan niet de bedoeling, dat u aan de discussie deelneemt. Wilt u inspreken over onderwerpen die op de desbetreffende commissie betrekking hebben, maar niet op de agenda staan, dan krijgt u na afloop van de commissievergadering de gelegenheid. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij de raadsgriffier via e-mail griffie@cromstrijen.nl of op telefoonnummer 088-6471046.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Gemeentenieuws | Commissievergaderingen in Cromstrijen
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden