Commissievergaderingen in Cromstrijen

Dit item is verlopen op 13-10-2017.

Op 10, 11 en 12 oktober 2017 komen de leden van de commissies van de gemeente Cromstrijen in vergadering bijeen. U bent van harte welkom om deze vergaderingen vanaf de publieke tribune in de raadszaal van het gemeentehuis bij te wonen.

Dinsdag 10 oktober 2017, 19.30 uur, Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Inventarisatie insprekers;
 3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2017;
 4. Mededelingen;
 5. Raadsvoorstel inzake Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022;
 6. Raadsvoorstel inzake verordening havengelden 2018;
 7. Raadsvoorstel inzake tweede bestuurlijke rapportage 2017;
 8. Rondvraag;
 9. Sluiting.

Woensdag 11 oktober 2017, 19.30 uur, Commissie Maatschappelijke Zaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Inventarisatie insprekers;
 3. Presentatie Welzijn Hoeksche Waard;
 4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2017;
 5. Mededelingen;
 6. Raadsvoorstel inzake verordening kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Cromstrijen 2018;
 7. Raadsvoorstel inzake tweede bestuurlijke rapportage 2017;
 8. Rondvraag;
 9. Sluiting.

Donderdag 12 oktober 2017, 19.30 uur, Commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken

 1. Opening en vaststellen agenda;
 2. Inventarisatie insprekers;
 3. Presentatie teamchef politie en wijkagent;
 4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 14 september 2017;
 5. Mededelingen;
 6. Raadsvoorstel inzake tweede bestuurlijke rapportage 2017;
 7. Rondvraag;
 8. Sluiting.

Spreekrecht

Het spreekrecht biedt inwoners de gelegenheid om te spreken over onderwerpen die op de agenda voor de commissie staan. U krijgt dan direct voorafgaande aan de behandeling van het desbetreffende agendapunt de gelegenheid uw mening te geven. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. De commissieleden kunnen verhelderende vragen aan u stellen. Aansluitend bespreekt de commissie het agendapunt. Het is dan niet de bedoeling, dat u aan de discussie deelneemt. Wilt u inspreken over onderwerpen die op de desbetreffende commissie betrekking hebben, maar niet op de agenda staan, dan krijgt u na afloop van de commissievergadering de gelegenheid. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij de raadsgriffier via e-mail griffie@cromstrijen.nl of op telefoonnummer 088-6471046.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Gemeentenieuws | Commissievergaderingen in Cromstrijen
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden