Raadsvergadering op 21 maart

Dit item is verlopen op 22-03-2017.

(15-03) Op dinsdag 21 maart 2017 komt de gemeenteraad van Cromstrijen bijeen. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Numansdorp. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening, vaststellen agenda en trekking stemnummer;
 2. Raadsvragen;
 3. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 februari 2017;
 4. Mededelingen;
  Hamerstukken
 5. Raadsvoorstel inzake huisvestingsverordening Cromstrijen;
 6. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013 - 6e herziening - Natuurcompensatiegebied t.b.v. dijkversterking Hoeksche Waard;
 7. Raadsvoorstel inzake zienswijze gemeenteraad op gewijzigde programmabegroting 2017-2020 Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW);
 8. Raadsvoorstel inzake eigen bijdrage Wmo 2017;
 9. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling (SVHW) 2015;
 10. Raadsvoorstel inzake vervanging iPads bestuur;
 11. Raadsvoorstel inzake vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Cromstrijen 2017;
  Bespreekstukken
 12. Raadsvoorstel inzake rapport Toekomstscenario voorschoolse voorzieningen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeenten Hoeksche Waard;
 13. Raadsvoorstel inzake vaststelling van de notitie Integraal huisvestingsplan Onderwijsgebouwen Cromstrijen 2017-2021;
 14. Raadsvoorstel inzake vaststelling van de notitie “Op weg naar accommodaties 2.0”;
 15. Bestuurlijke toekomst – uitkomst burgerpeiling 15 maart 2017;
 16. Sluiting.

Meer informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Gemeentenieuws | Raadsvergadering op 21 maart
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden