Stuurgroep praat dieper door over beide toekomstmodellen Hoeksche Waard

(14-11) Maandag 2 november is de stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard bijeengekomen om door te praten over het onderzoek van BMC en de daarin beschreven modellen (herindeling dan wel versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht). Ook is aan de orde gekomen hoe nu met elkaar verder wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat er in december een eensluidend advies naar de gemeenteraden kan worden gestuurd om een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.

Stuurgroepvoorzitter Nico Schoof memoreerde aan het begin van de vergadering dat de stuurgroep met elkaar heeft afgesproken om tot een consensus te komen. Duidelijk is dat er op dit moment nog verschil van inzicht is over het voorkeursmodel. Er is wel een inspanningsverplichting om goed naar elkaar te luisteren en met elkaar te kijken op welke wijze en onder welke voorwaarden tegemoet gekomen kan worden aan de eventuele bezwaren van beide modellen en hoe de kansen daarvan verzilverd kunnen worden. Het doel is dat de raden binnen zes weken een keuze maken voor een model waar iedereen zich in kan vinden.

Gedachtenwisseling

De stuurgroepleden (de 35 fractievoorzitters uit de Hoeksche Waardse raden) hebben van gedachten gewisseld over de beide modellen en zaken waar zij nog vragen bij hebben of waar ze juist voordelen zien. Een van de onderwerpen die aan de orde is gekomen is de democratische legitimatie; hoe zou dat vorm krijgen in een ‘regioraad’, wat wordt regionaal besloten en wat blijft er dan voor de lokale gemeenteraden over om iets van te vinden. Ook is gesproken over de noodzaak om maatregelen te vinden om het maatwerk voor de dorpen vorm te geven.

In de komende periode zullen de stuurgroepleden hier met elkaar en met hun achterban over van gedachten wisselen, zodat daar in de volgende openbare bijeenkomst, op 18 november met alle raadsleden uit de Hoeksche Waard, duidelijke standpunten over geformuleerd worden.

Tijdens de bijeenkomst hebben de fracties van de lokale partijen uit Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen en Korendijk nog een derde toekomstbeeld gepresenteerd dat uitgaat van een geleidelijke ambtelijke samenwerking. Deze ambtelijke samenwerking kan in de toekomst wellicht uiteindelijk op organische wijze groeien naar één van beide modellen. Na een discussie over dit onderwerp werd geconcludeerd dat het geen oplossing is voor de Hoeksche Waard om nu alleen te besluiten over maatregelen voor de ambtelijke organisaties.

Aan het einde van de bijeenkomst concludeerde de voorzitter dat alle stuurgroepleden het onderzoeksrapport van BMC onderschrijven als basis voor het maken van een keuze. Duidelijk is dat niet iedereen dezelfde voorkeur deelt, maar de gesprekken verlopen in een constructieve sfeer en allen zijn het erover eens dat er iets moet veranderen.

De discussie over welk model voor de bestuurlijke toekomst te kiezen is uiteraard belangrijk, maar onderdeel hiervan is ook de discussie over andere punten, zoals de daarvoor benodigde cultuuromslag. De stuurgroep gaat hier maatregelen voor afspreken waar in de periode tussen 2015 en 2019 hard aan gewerkt zal worden om het gekozen model zo goed mogelijk te laten passen in de Hoeksche Waard.
Onderwerpen als democratische legitimatie en de zorg voor inwoners moeten bijvoorbeeld worden opgepakt om raadsleden in staat te stellen ook in de toekomst de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te dienen.

Vervolg

In de komende weken ligt er voor de stuurgroep de uitdaging om het rapport van BMC te vertalen in een gezamenlijk gedragen raadsvoorstel dat op 17 december ter besluitvorming aan alle vijf gemeenteraden wordt voorgelegd. De weging van kansen en kwetsbaarheden is een politieke keuze. Welke uitgangspunten worden het meest belangrijk gevonden, welke kansen en bedreigingen als zwaarwegend? Daar zullen de stuurgroepleden zich de komende tijd onderling en met hun achterban over buigen. Op 18 november wordt hier in een openbare bijeenkomst, vanaf 19.00 uur in de csg Willem van Oranje aan de Polderlaan 2 in Oud-Beijerland, met alle 83 Hoeksche Waardse raadsleden over doorgesproken. Daarna zullen de resultaten van deze gedachtenwisseling getrechterd moeten worden naar een gezamenlijk gedragen raadsvoorstel.

Voor meer informatie en om het onderzoeksrapport na te lezen kunt u terecht op de websites van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten en van het SOHW.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Gemeentenieuws | Stuurgroep praat dieper door over beide toekomstmodellen Hoeksche Waard
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden