Verstrekkingen van Basisregistratie Personen

(12-10) In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont.

Automatische verstrekking

De persoonsgegevens worden vaak automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen. Daarnaast ontvangen enkele bijzondere maatschappelijke instellingen uw gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Een voorbeeld hiervan zijn de pensioenfondsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze verplichte gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet tegengaan.

Verstrekking aan derden/geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens uit de basisadministratie aan hen te verstrekken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde derden. Zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen of bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen. Wanneer u niet wenst dat deze gegevens worden verstrekt, kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Dit kan met het formulier ‘verstrekkingsbeperking’. Dit is te downloaden via www.cromstrijen.nl, onder informatie over geheimhouding persoonsgegevens.

Wilt u weten aan wie de gemeente het afgelopen jaar uw persoonsgegevens heeft verstrekt?

Daarvoor kunt u een mail sturen met kopie van uw legitimatiebewijs naar backofficeservicecentrum@cromstrijen.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met het de backoffice van het Servicecentrum, telefoonnummer 14 0186.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Gemeentenieuws | Verstrekkingen van Basisregistratie Personen
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden