Verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de verkiezing Tweede Kamer.

Wie mag deelnemen aan de verkiezing Tweede Kamer

Voor het uitbrengen van uw stem voor de Tweede Kamer gelden enkele voorwaarden.
U ontvangt een stempas als u voldoet aan het volgende:

 • -    U bezit de Nederlandse nationaliteit
 • -    U bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder
 • -    U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

In welk stembureau kan ik mijn stem uitbrengen

U kunt zelf kiezen bij welk stembureau u wilt stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

In de gemeente Cromstrijen zijn er 9 stembureaus

 1. Gemeentehuis, Buttervliet 1, Numansdorp
 2. De Buitensluis, Bernhardstraat 25, Numansdorp
 3. De Hoeksteen, Roerdompsingel 104, Numansdorp
 4. De Ark, Zijlstraweg 45a, Numansdorp
 5. De Voorhof, Torenstraat 16, Numansdorp
 6. Tuindorp recreatieruimte, Tuindorp, Numansdorp
 7. NLS gebouw, Jaap Kosterstraat 4, Klaaswaal
 8. Basisschool  De Vliet, Berkenlaan 16, Klaaswaal
 9. De Hoeckenisse, Molendijk 55, Klaaswaal

Wanneer is de dag van de stemming

15 maart 2017 is de dag van de stemming

Waarover gaat deze verkiezing

Op 15 maart 2017 kiest u samen met alle andere kiezers in Nederland de leden van de Tweede Kamer.

Wat neem ik mee om te gaan stemmen

Als u gaat stemmen, neemt u uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Zonder identiteitsbewijs en stempas kunt u niet stemmen.

Identiteitsbewijzen zijn:

 • Een Nederlands paspoort
 • Nederlands identiteitskaart

Deze mogen maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. U mag dus een paspoort/identiteitskaart gebruiken waarop staat “geldig tot 16 maart 2012” of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Neem dan het proces-verbaal van de politie of een verklaring van vermissing (die krijgt u als u aangifte doet bij de gemeente) en een ander document met uw naam en foto mee.

Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Wat is de openingstijd van de stembureaus

De stembureaus zijn op 15 maart 2017 geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Wanneer ontvang ik mijn stempas

Uw stempas wordt uiterlijk 1 maart 2017 bij u thuis bezorgd. Als u op 1 maart 2017 nog geen stempas heeft ontvangen, kunt u bij het Servicecentrum van de gemeente Cromstrijen een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met 10 maart 2017 tot 12.00 uur (mondelinge aanvraag vervangende stempas).

Kan ik in een andere gemeente mijn stem uitbrengen

Ja, u kunt stemmen in een andere gemeente. Wanneer u zelf wilt stemmen maar dit in een andere gemeente wilt doen dan waar u staat ingeschreven, kunt u een kiezerspas aanvragen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

A. Schriftelijk verzoek

 • Het verzoek en kopie van uw geldige legitimatiebewijs dient uiterlijk op 10 maart 2017 te zijn ontvangen bij de gemeente, waar u op 30 januari 2017 was ingeschreven in de basisregistratie personen. Heeft u al een stempas ontvangen, dan voegt u deze ook bij het verzoek.
 • U krijgt geen kiezerspas als u een verzoek heeft gedaan om bij volmacht te stemmen.
 • Wordt uw verzoek goedgekeurd dan krijgt u de kiezerspas toegestuurd.

B. Mondeling verzoek

 • Bij uw afspraak moet u uw stempas en een geldig legitimatiebewijs overleggen.
 • Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk op 14 maart 2017 tot 12.00 uur.
 • U krijgt geen kiezerspas als u een verzoek heeft gedaan om bij volmacht te stemmen.
 • Wordt uw verzoek goedgekeurd dan wordt de stempas ingetrokken en krijgt u uw kiezerspas mee.

Wanneer wordt de kandidatenlijst bezorgd

De kandidatenlijst wordt voor 13 maart 2017 huis aan huis verspreid.

Kan iemand anders voor mij stemmen

Wanneer u, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen.

Deze zogenaamde volmacht kan op twee manieren:

1. Onderhandse volmacht op de stempas

Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van de stempas. U kunt iemand op deze manier machtigen tot op de verkiezingsdag zelf. U moet beiden de achterkant ondertekenen om de volmacht geldig te maken. Met beiden wordt bedoeld: u als volmachtgever en de persoon die voor u gaat stemmen: de gemachtigde. De persoon die u machtigt moet zelf ook een kiezer uit Cromstrijen zijn. Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien bij het stemmen naast zijn eigen legitimatiebewijs.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde woont in Cromstrijen.
 • De gemachtigde neemt een kopie mee van het identiteitsbewijs van de volmachtgever. Bij de verkiezing op 15 maart 2017 mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een nederlands verblijfsdocument) worden gebruikt dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen ( u kunt gebruik maken van een identiteitsbewijs waarop staat  “geldig tot 16 maart 2012”of elke latere datum).
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

De volmachtgever kan zijn volmacht weer intrekken totdat de gemachtigde heeft gestemd  (als de volmachtgever toch zelf wil stemmen moet hij zijn, tot volmacht omgezette, stempas weer terugvragen van de gemachtigde. Met deze stempas kan hij weer stemmen)

Let op: Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

2. Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Uw verzoek voor een schriftelijke volmacht moet, uiterlijk 10 maart 2017, zijn ontvangen door het Servicecentrum. Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft is dit de enige manier om uw stem uit brengen.

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Cromstrijen
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Voor wie is het?

Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen? Of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u met een aanvraagformulier een volmachtbewijs aanvragen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijke volmachtbewijs toegestuurd.

Hoe vraag ik het aan/ wat moet ik doen?

U stuurt een verzoekschrift naar het Servicecentrum. Uw verzoek moet, uiterlijk 10 maart 2017, door het Servicecentrum zijn ontvangen. Gebruik hiervoor formulier model L8. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van het dit formulier in.

Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Sinds ik mijn stempas heb ontvangen ben ik verhuisd, waar kan ik mijn stem uitbrengen

Met uw stempas kunt u uw stem bij alle stembureaus binnen de gemeente Cromstrijen uitbrengen. Bent u verhuisd naar een andere gemeente en u wilt in een andere plaats uw stem uitbrengen dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Ik ben mijn stempas kwijt of heb geen stempas ontvangen, hoe kan ik mijn stem uitbrengen

Raakt u de stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Het schriftelijke verzoek voor een vervangende stempas moet uiterlijk vijf dagen voor de stemming bij de gemeente zijn ontvangen (10 maart 2017).

Het mondelinge verzoek voor een vervangende stempas kan tot op de dag voor de stemming tot uiterlijk 14 maart 2017 tot 12.00 uur. Bij het Servicecentrum van de gemeente Cromstrijen kunt u een vervangende stempas aanvragen. Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Op de dag van de verkiezing (15 maart 2017) ben ik voor mijn werk in het buitenland. Hoe kan ik mijn stem uitbrengen

Als u zelf in het buitenland verblijft voor uw werk, dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te gaan stemmen. Dit kan op de volgende manieren:

Onderhandse volmacht:

Hierbij verleent u de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas. De gemachtigde brengt deze volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit. Hij moet ook een kopie van een identiteitsdocument van de volmachtgever laten zien.

Schriftelijke volmacht:

Hierbij dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Cromstrijen tot het machtigen van een andere kiezer om voor hem te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 10 maart 2017 aanvragen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs.

Het is 15 maart 2017 en ik heb geen stempas, wat kan ik doen

Helaas, vandaag kunt u uw stem niet meer uitbrengen. Ook als u zich meldt bij uw vertrouwde stembureau en uw identiteitsbewijs laat zien, kunt u geen stempas krijgen.

Tot en met 14 maart 2017, tot 12.00 uur kunt u mondeling een vervangende stempas aanvragen bij het team Dienstverlening.

Wanneer worden de stempassen en kandidatenlijsten bezorgd

De stempas wordt op uw huisadres bezorgd (uiterlijk 1 maart 2017). Op de stempas staat uw naam en is een persoonlijk document.

De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk 13 maart 2017 op uw huisadres bezorgd.

Wat is een kiezerspas

Het kan handig zijn voor de kiezer om in een andere gemeente te stemmen. In dat geval is het handig een kiezerspas aan te vragen. Dit kan op twee mogelijkheden:

1. Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kan tot uiterlijk 10 maart 2017 schriftelijk worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) staat ingeschreven.

2. Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas is enkel mogelijk na ontvangst van de stempas tot 14 maart 2017, 12.00 uur. U dient in persoon te verschijnen op het gemeentehuis waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) als kiezer staat geregistreerd.

Waar kan ik formulieren downloaden

Heeft u een formulier nodig voor de aanvraag van een kiezerspas, een schriftelijke volmacht, dan kunt u deze formulieren hieronder downloaden. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te komen om het betreffende formulier op te halen.

Het gaat om de volgende formulieren:

 • Aanvraag kiezerspas (model K6)
 • Aanvraag schriftelijke volmacht (model L8)

Onderstaande formulieren mag u digitaal versturen naar verkiezingen@cromstrijen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden