Pagina opties

Groter
A A
RSS

Hoeksche Waard voorbereid op klimaatverandering (15-11-2018)

Ons klimaat verandert. Dat hebben we ook in de zomer weer ervaren. Een lange droge periode waarin er een tekort aan water was om de akkers te beregenen. Er was zelfs een hittealarm. Ook zijn er vaak heftige regenbuien waarbij de afvoer van water voor problemen zorgt. Deze veranderingen vragen om aanpassingen in de openbare ruimte. Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte noemen we klimaatadaptatie.

Anderhalf jaar geleden zijn de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta begonnen met het opstellen van een plan van aanpak voor klimaatadaptatie. Het belangrijkste speerpunt in dit plan van aanpak is het uitvoeren van een zogenaamde stresstest. Met de stresstest brengen we de kwetsbare plekken in de Hoeksche Waard in beeld. Dit zijn bijvoorbeeld plekken waar mogelijk wateroverlast kan optreden. En de droogte die van grote invloed is op de landbouw. Maar ook de kwetsbare groep ouderen die problemen ondervinden bij hitte die ontstaat via weerkaatsing van warmte door gebouwen en wegen. In 2018 worden alle knelpunten via de stresstest in kaart gebracht. In 2019 gaat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zich samen met het waterschap richten op te nemen maatregelen.

Het veranderende klimaat raakt ons allemaal. Daarom willen we als we alle belangen goed op een rij hebben en gaan hierover in gesprek met alle betrokken partijen en bewoners. Dit zorgt voor maatwerk op locatie bij u in de buurt of in de wijk. Nieuw te bouwen wijken moeten bijvoorbeeld anders worden ingericht zodat ze klimaatbestendig zijn.

Bomen in een straat geven bijvoorbeeld meer verkoeling dan een vijver. Verstening van de buitenruimte en tuinen zorgt ervoor dat water slechter in de bodem kan doordringen. Meer groen geeft niet alleen meer verkoeling, maar neemt ook meer regenwater op. Waterdoorlatende bestrating zal meer en meer worden toegepast. Ook het vasthouden van water in groenstroken zal belangrijk worden voor de drogere periodes.

Dit zal een ander beeld in de buitenruimte geven. De toepassing van waterdoorlatende bestrating op parkeerplaatsen, zal betekenen dat er beplanting in de gaten tussen de stenen zal gaan groeien. Hieraan zullen we met z’n allen moeten wennen. En ook het onderhoud van de bestrating zal hierop moeten worden aangepast.

Als bewoner kunt u zelf ook uw steentje bijdragen door bijvoorbeeld minder stenen in uw tuin aan te brengen, een regenton te plaatsen voor opvang en hergebruik van regenwater of een boom te planten in uw tuin. Kijk voor tips ook op: www.huisjeboompjebeter.nl.