Pagina opties

Groter
A A

Gemeentewapen, -vlag en -logo

wapen gemeente cromstrijenWapen

Bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1984, is aan de gemeente Cromstrijen een wapen toegekend. De beschrijving van het wapen luidt als volgt:

‘In azuur een golvende dwarsbalk, boven vergezeld van twee schuinkruisjes en beneden van één schuinkruisje, alles van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.’

Afgeleid van Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen

Het wapen is afgeleid van dat van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, dat gouden kruisjes vertoonde. Dit wapen werd door de Hoge Raad van Adel bevestigd op 11 maart 1818. Het wapen is al bekend sinds 1492, toen de heerlijkheid overging in het bezit van Gerard Numan. Dit wapen was ook de basis voor de wapens die in 1950 aan de zelfstandige gemeenten Klaaswaal en Numansdorp werden verleend.

Omdat het wapen van de Ambachtsheerlijk in 1983 nog in gebruik was, moesten er wel enkele kleine wijzigingen in het gemeentelijke exemplaar worden aangebracht. Dit gebeurde door de gouden schuinkruisjes te verzilveren.

Herkomst van het wapen

Voor wat betreft de herkomst van het wapen van de heerlijkheid Cromstrijen pakken we terug op het boek van P.M.H. Welker ‘Geschiedenis van Cromstrijen 1492-1892’.

‘Het wapen der Heerlijkheid was oorspronkelijk de symbolische voorstelling van een kronkelend water, de Kromme Strijne, aan weerszijden begroeid met riet, dat aangeduid werd door drie gele rietpluimen, die in de achttiende eeuw al tot drie kruisjes geworden waren, misschien omdat men het zinnebeeld op de oude stempels niet goed meer had kunnen onderscheiden en verband gezocht had tussen de drie kruisen in het wapen van Strijen en hetgeen men zag in dat van Cromstrijen.’

Vlag

vlag gemeente CromstrijenDe gemeenteraad stelde op 18 februari 1986 de vlag voor de gemeente vast. De omschrijving is als volgt:

‘Drie golvende banen, waarvan de hoogten zich verhouden als 3:2:3, blauw, wit en blauw, met drie schuinkruisjes, twee op de eerste en een op de tweede blauwe baan, geplaatst op 2/9, 7/9 en 1/2 van de lengte van de vlag.’

De gemeentevlag is als het ware een vertaling van het schild van het gemeentewapen waarbij ervoor gekozen is om de kleur zilver te vervangen door wit.

Logo

logo gemeente CromstrijenOp 2 januari 2007 introduceerde de gemeente Cromstrijen haar vernieuwde huisstijl. Cromstrijen kreeg niet alleen een nieuw logo, ook deze internetsite, het briefpapier en alle andere communicatie-uitingen kregen een nieuw jasje. Alle uitgaven van Cromstrijen Magazine vindt u hier.

Aan de huisstijl voegden wij ook een kreet toe: Natuurlijk! Deze kreet vindt u bijvoorbeeld terug op deze internetsite. Met deze kreet leggen wij aan de ene kant de relatie met de natuurlijke omgeving van Klaaswaal en Numansdorp. Dat is immers heel kenmerkend voor de gemeente Cromstrijen. Maar de kreet Natuurlijk! geeft ook aan dat de dienstverlening van de gemeente Cromstrijen altijd voor zich spreekt. Natuurlijk staan wij voor u klaar!