Pagina opties

Groter
A A

Kern Klaaswaal

De grond waarop Klaaswaal is gebouwd, is in 1539 bedijkt. In datzelfde jaar besloten de ambachtsheren een deel van het gewonnen land te reserveren voor het stichten van een dorp. Dit dorp kreeg de naam Klaaswaal.

Naam Klaaswaal

De naam Klaaswaal werd indertijd nog als Claes Wael geschreven. Uit deze schrijfwijze is ook de meest waarschijnlijke herkomst van de naam af te leiden. Uit een bedijkingbrief van de polder ‘Het Westmaas Nieuwland’ uit 1538 bleek namelijk dat de dijk door het gat van Claes Wael ging. Die Wael was het water Wael of Vlamingswaal dat in noordoostelijke richting tot ongeveer Westmaas liep. De naam Claes zou dan afkomstig zijn van een zeker Claesse Danckert. Zijn bezittingen lagen aan dit water. De plaats die gekozen werd om in de nieuwe polder een dorp te stichten, was waar zich vroeger het gat van Claes Wael bevond. Overigens zijn er geen officiële documenten die deze bewering staven.

Geschiedenis

De eerste bebouwing in Klaaswaal begon langs de Voorstraat, haaks op de dijk. Aan het einde van deze straat werd in 1566 de kerk gebouwd. Aanvankelijk werden in Klaaswaal gratis percelen uitgegeven om zoveel mogelijk bewoners naar het dorp te trekken.

In 1850 had het dorp circa 700 inwoners en aan beide zijden van de Voorstraat lag bebouwing. In de periode tot 1945 breidde de bebouwing langs de Cromstrijensedijk in oostelijke en westelijke richting uit. Langs de Havenweg en de Parallelweg volgde uitbreiding in zuidelijke richting. Langs de Rijksstraatweg werd aan de westzijde gebouwd en in het noorden kwamen enkele huizen langs de Kreupeleweg. Na 1945 zijn enkele nieuwe wijken ten oosten van de Molendijk aangelegd. Later is Klaaswaal vooral in de oostelijke richting uitgebreid.

Voorzieningen

Klaaswaal beschikt over een openluchtzwembad en een sportzaal De Bongerd. Het centrum van Klaaswaal kreeg de afgelopen jaren een totale vernieuwing en resulteerde in 99 vernieuwde appartementen, een vernieuwde supermarkt, een gezondheidscentrum, een buitenpolikliniek van Ikazia, een dokterspost en een groepswoning voor ouderen. Klaaswaal kent een rijk verengingsleven met onder andere twee grote muziekverengingen.