Pagina opties

Groter
A A

Nationaal Landschap

De gemeente Cromstrijen behoort tot het Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Nationale Landschappen in Nederland

De Hoeksche Waard behoort tot 1 van de 20 Nationale Landschappen in Nederland. Dit zijn gebieden met internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied.

Kenmerkend voor de Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard onderscheidt zich van de andere 19 nationale landschappen, als kenmerkend en gaaf voorbeeld van een ‘bedijkingenlandschap’, dat bovendien internationaal een zeldzaam landschapstype is. De openheid van het agrarische cultuurlandschap, de dijken en kreken, het eilandkarakter en de daarmee samenhangende natuurwaarden vormen de kernkwaliteiten en de identiteit van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Nationaal Landschap Centrum

Bij het Nationaal Landschap Centrum aan de Veerweg in Numansdorp kunt u informatie, documentatie en advies inwinnen over alle aspecten van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Er zijn diverse exposities. Tevens biedt het centrum een educatief centrum, ontmoetingscentrum, kenniscentrum, werkcentrum en een natuurbezoekerscentrum.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Landschap Centrum. Op de website van Nationaal Landschap Hoeksche Waard wordt naast algemene informatie over de ontstaansgeschiedenis en het landschap van de Hoeksche Waard ook aandacht besteed aan wonen, werken, recreëren, de organisatie, het bestuur en het beleid van Nationaal Landschap Hoeksche Waard.