Pagina opties

Groter
A A

Numansdorp Zuid, Cromstrijen dichter aan het water.

Projectwethouder: Bas Boelhouwers

Contactpersoon: Yvonne Lanooij, e-mail y.lanooij@cromstrijen.nl

Doorlooptijd: 2006 tot na 2020

Drie deelprojecten

Het project Numansdorp Zuid bestaat uit de drie deelprojecten:

Het doel is te komen tot een gedragen en gewaardeerde invulling van de Molenpolder en de Torensteepolder in Numansdorp. De aspecten wonen, recreatie, water en natuur komen hierbij samen.

Molenpolder

Om de integrale ontwikkeling uit het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan te borgen, stelde de raad op 2 juli 2013 een structuurvisie voor de Molenpolder op. In deze visie staan de gewenste ontwikkelingen geschetst, op basis van het Masterplan. Zodra de kans zich voordoet om de structuurvisie uit te voeren, pakt de gemeente die kans met beide handen aan. Dit is echter mede afhankelijk van landelijk en provinciaal beleid.

Landgoederen

Het realiseren van openbaar toegankelijke landgoederen vormt een onderdeel van het project Numansdorp Zuid. De aanleg van de landgoederen, een unieke natuurontwikkeling in Nederland, is gestart.

In totaal is er plaats voor 16 landgoederen, waarvan er 4 door particulieren worden ontwikkeld. Projectontwikkelaar Midstate heeft 12 van de landgoederen in de verkoop, waarvan er op dit moment één is verkocht.

De landgoederen samen heten Ambachtsheeren, elk landgoed heeft de naam van een specifieke ambachtsheer. Meer informatie over de landgoederen vindt u op www.landgoederenambachtsheeren.nl.

Torensteepolder

Het bestemmingsplan Torensteepolder maakt de bouw mogelijk van 176 woningen voor diverse doelgroepen. Door de unieke ligging komen de aspecten wonen, recreatie, water en natuur samen.


Stand van zaken

Wonen aan het water. Het komt steeds dichterbij!

(14-10) Binnenkort komt projectontwikkelaar Midstate met een inrichtingsplan en het ontwerp van de woningen. Het inrichtingsplan laat zien waar wegen, paden en groen worden aangelegd en waar ruimte is voor water. Ook staat in het plan welke materialen worden toegepast en is er aandacht voor spelen, straatmeubilair en duurzaamheid. Met dit plan wordt de structuur voor het gebied bepaald.

Planning

Op dit moment werkt Midstate aan een planning voor het project. Globaal kunnen we zeggen dat in het eerste kwartaal van 2017 de verkoop start van maximaal 16 appartementen en 55 eengezinswoningen. Alle appartementen en woningen worden zoveel mogelijk naar wens van de nieuwe bewoners gerealiseerd, het Bolton à la Carte-concept. De eerste voorbereidende werkzaamheden beginnen al dit jaar.

Bouwweg

Voordat Midstate begint met het bouwen van de woningen, legt zij eerst een bouwweg aan die aansluit op de Wethouder van der Veldenweg. Op deze manier hoeft het bouwverkeer niet door de Voorstraat en Fortlaan te rijden. Later wordt deze weg de nieuwe verbindingsweg tussen de nieuwe woonwijk en Numansdorp. Naar verwachting start Midstate in het eerste kwartaal van 2017 met de aanleg van de bouwweg.

Start voorbereidende werkzaamheden in Torensteepolder

(15 september) De projectontwikkelaar Midstate start binnenkort met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Als eerste sloopt de ontwikkelaar de asbesthoudende schuur.

Verder rooit Midstate diverse bomen aan de Torensteepolderse kade. De bomen staan niet op de bomenlijst van de gemeente. Dat betekent dat voor het kappen van deze bomen geen vergunning nodig is.

Midstate plantte al eerder vervangende bomen aan de overzijde van de Torensteepolderse kade. De verwachting is dat de ontwikkelaar voor 1 oktober 2016 start met de werkzaamheden.

Groen licht voor bestemmingsplan Torensteepolder

(3 augustus) Het bestemmingsplan Torensteepolder van gemeente Cromstrijen krijgt groen licht. Dat bepaalde de Raad van State vandaag. Wonen aan het water komt daarmee een stap dichterbij.

De Raad van State stelt dat de gemeente in dit bestemmingsplan een zorgvuldige afweging heeft gemaakt in het belang van alle partijen. En stelt de gemeente daarin in haar gelijk. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.

“Wij zijn erg tevreden met de positieve uitspraak van de Raad van State,” aldus wethouder Bas Boelhouwers. “De afgelopen tijd werkten wij met veel vertrouwen hard aan de actualisatie van het plan. Dit deden we zeer grondig met meerdere deskundige partijen. Met dit plan gaan wij een mooie nieuwe woonwijk realiseren met 176 woningen voor jong en oud. We zijn nu een stap dichterbij en kunnen verder. In de komende tijd werkt Midstate samen met ons het plan verder uit.”