Pagina opties

Groter
A A

Bedrijventerreinen

Cromstrijen

In Cromstrijen zijn er 5 bedrijventerreinen:

Klaaswaal:

  • bedrijventerrein Industrieweg

Numansdorp:

  • bedrijventerrein Middelsluis
  • bedrijventerrein de Pêêmeet
  • bedrijventerrein Cromstrijense Poort
  • bedrijventerrein de Proeftuin

Hoeksche Waard

De vijf gemeenten van de Hoeksche Waard realiseren samen Bedrijvenpark Hoeksche Waard.

Het bedrijvenpark ligt in de Oost-Zomerlandsepolder tussen de A29 en Puttershoek en naast het bestaande bedrijventerrein Boonsweg. Het bedrijvenpark biedt ruimte voor 20 hectare uitgeefbaar terrein.

Kavels te koop

Op Bedrijvenpark Hoeksche Waard zijn alle bedrijven welkom, die een gemengd bedrijfspand (kantoor en opslag) willen bouwen.

Solitaire kantoren en nieuwe detailhandel zijn niet de doelgroep van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard. Conform het bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 toegestaan. De grootte van de bedrijfskavels varieert tussen de 2.000 en 20.000 vierkante meter. Grotere kavels zijn eventueel mogelijk.

Let op: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben goedkeuring onthouden aan artikel 5.3 sub d, aan artikel 6.4.5 en aan de Staat van Bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de bedrijfstypen: handel in auto’s en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven (SBI-code 501, 502, 504), handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires (SBI-code 503, 504) en overige zakelijke dienstverlening: kantoren (SBI-code 74).

Zuid-Holland

Infodesk Bedrijventerreinen is een uitgebreide internetsite met gegevens over alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland, waaronder de gemeente Cromstrijen. U kunt op de website van Infodesk Bedrijventerreinen Zuid-Holland een locatie zoeken op basis van prijs, ligging, milieucategorie en het aantal beschikbare vierkante meters.

Contact

Als u meer informatie wilt over de bedrijventerreinen kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris, mevrouw E.D. (Esther) Zeegers , telefoon (088) 6471000.