Pagina opties

Groter
A A

Ondernemen in Cromstrijen

Waarom ondernemen in Cromstrijen?

Er zijn talloze goede redenen om in Cromstrijen te ondernemen:

 • Cromstrijen ligt dicht bij de Randstad, op slechts 15 minuten van Rotterdam en het industrieterrein Moerdijk.
 • Cromstrijen heeft goede OV-verbindingen en een uitstekende ontsluiting met de A29.
 • Cromstrijen bemiddelt waar nodig en waar mogelijk het vestigen van ondernemingen.
 • Het prijsniveau voor bedrijfsvestiging is redelijk.

De goede ontsluiting over land en water is een stuwende kracht voor economische activiteiten in de gemeente Cromstrijen. Dit geldt met name voor de sectoren transport en distributie, groothandel en productiebedrijven. Ook de ligging van de gemeente ten opzichte van grote economische centra zoals Rijnmond, de Drechtsteden en Antwerpen speelt daarin een positieve rol. De land- en tuinbouw in Cromstrijen vormt vanouds een sterke economische sector.

Belastingdienst ondernemingen

De meeste ondernemingen binnen de gemeente Cromstrijen staan ingeschreven bij de Belastingdienst kantoor Rijnmond. Voor startende ondernemers is er de zogenaamde startersdesk. Hier kunt u terecht met alle mogelijke vragen die betrekking hebben op het starten van een onderneming. Wanneer u een bezoek wilt brengen aan de startersdesk is het raadzaam een afspraak te maken.

Kamer van Koophandel

Bent u als ondernemer actief dan bent u aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Voor de regio Hoeksche Waard betekent dit dat u aangesloten bent bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Voor vragen over het schrijven van een ondernemersplan, het starten van een onderneming, een vestigingsvergunning en tal van andere zaken richt u zich tot de Kamer van Koophandel.

Welkomstpakket voor nieuwe ondernemers

Ondernemers die zich nieuw vestigen in een bedrijfspand of winkelpand binnen de gemeente Cromstrijen ontvangen een warm welkom met een speciaal welkomstpakket.

De eerste pakketten zijn inmiddels uitgereikt. Wethouder Flieringa bracht een bezoek aan Astrid Roozenburg van Hotel Opus One en wethouder Paans reikte een pakket uit aan Rex Hobbel van Kenbri Fire Fighting B.V. Heeft u zich ook onlangs in Cromstrijen gevestigd, in een bedrijfs- of winkelpand en wilt u in aanmerking komen voor ons welkomstpakket? Dan kunt u dit doorgeven via onze bedrijfscontactfunctionaris.

Detailhandel

Voor het vestigen van een winkel is geen vestigingsvergunning nodig. Het is belangrijk om te kijken naar de voorschriften in het bestemmingsplan. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden geraadpleegd. Een winkel mag u niet zomaar in elk pand (woonhuis) vestigen. Winkels trekken immers publiek en dat geeft voor de omwonenden overlast. Daarom houdt de gemeente winkels in het bestemmingsplan beperkt tot een klein aantal winkelconcentratiepunten. 

Horeca

Wanneer de aanwezigheid van horeca een positieve bijdrage levert aan een bestaand winkelgebied kan de gemeente Cromstrijen medewerking verlenen aan de vestiging daarvan. Bepalend is echter welke mogelijkheden het bestemmingsplan biedt.

Vrijstelling bestemmingsplan

In eerste instantie is wellicht vrijstelling van een bestemmingsplan nodig. Burgemeester en wethouders zijn voor bepaalde, in het bestemmingsplan aangegeven, straten in het kernwinkelgebied bevoegd om op grond van zo een bestemmingsplan vrijstelling te verlenen voor onder meer het gebruik van de begane grond voor andere doeleinden zoals horeca. Een horecazaak mag niet zomaar in elk pand worden gevestigd.

Andere vergunningen

Naast een mogelijke vrijstelling van het bestemmingsplan heeft u ook nog andere vergunningen nodig om een horecagelegenheid te mogen (ver)bouwen, inrichten en/of gebruiken, zoals:

 • Een vergunning voor bouwen (omgevingsvergunning)
 • Een exploitatievergunning
 • Een drank- en horecavergunning
 • Een gebruiksvergunning (voor zover van toepassing)
 • Een monumentenvergunning (voor zover van toepassing)
 • Een onttrekkingsvergunning (voor zover van toepassing)
 • Een milieuvergunning of –melding (voor zover van toepassing)
 • Een vergunning voor winkeluitstallingen (voor zover van toepassing)
 • Een terrasvergunning (voor zover van toepassing)

Standplaatsen