Pagina opties

Groter
A A

Besluitenlijsten College van B&W

Besluitenlijsten

Het college vergadert iedere week. Tijdens deze vergaderingen neemt het college een aantal besluiten. Deze besluiten komen in een besluitenlijst. Tijdens de volgende vergadering stelt het college deze lijst vast. De besluitenlijst is dan openbaar.

Oudere exemplaren van de besluitenlijsten vindt U op www.archiefweb.eu