Pagina opties

Groter
A A

Storingsnummers

Op deze pagina vindt u de telefoonnummers die u in geval van nood (alarm) en bij storingen kunt gebruiken.

Hulpdiensten

Dringend

Algemeen alarmnummer brandweer, politie en ambulance in levensbedreigende situaties 112
Dierenambulance (0900) 1120000 (€ 0,20/min)

Niet-levensbedreigend

Huisartsenpost ’t Hellegat (0186) 576660
Politie (0900) 8844 (lokaal tarief)
Meld Misdaad Anoniem (0800) 7000

Gemeente Cromstrijen

Gemeentehuis 14 0186
Storingsnummer buiten kantooruren bij dringende klachten of meldingen 06 20622750

Storingen

Gas en elektriciteit - landelijk storingsnummer (0800) 9009
TV kabel - Ziggo Vodafone: Klantenservice tel.nr. 0900-1884
Water - Waterleidingbedrijf Evides (0900) 0787
Telefoon – KPN (0800) 0407
Openbare verlichting – Nijkamp 076-5877150

Klachten

Openbare ruimten

Gemeente Cromstrijen 14 0186

Openbare wegen

Binnen de bebouwde kom - gemeente Cromstrijen 14 0186
Buiten bebouwde kom – Waterschap Hollandse Delta (0900) 2005005 (€ 0,10/min)
Provinciale wegen – Rijkswaterstaat (0900) 80028

Milieuklachten

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (0888) 333555

Luchtvaart

Burgerluchtvaart: de DCMR behandelt klachten over vliegverkeer in de provincie Zuid-Holland. U kunt hiervoor contact opnemen met de meldkamer van de DCMR op telefoonnummer (0888) 333 555.

Militair vliegverkeer: bepaalde delen van het luchtruim worden door Defensie gebruikt als specifiek oefengebied. De Hoeksche Waard is zo’n laagvlieggebied. Op de website van defensie staat meer informatie over het indienen van klachten. U kunt onder meer telefonisch met hen contact opnemen op telefoonnummer (0800) 022 60 33.

Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst

GGD Zuid-Holland Zuid (078) 7708500

Belastingen

Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (algemeen) (0186) 577200
Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (belastingen) (0800) 0200873
Belastingdienst particulieren (0800) 0543

Afval

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) (0186) 572586

Werk en inkomen

UWV WERKbedrijf (0186) 751760

Sociale dienst

WIHW 088 6471100