Pagina opties

Groter
A A

Griffie

De gemeenteraad van Cromstrijen heeft geen vaste contactmomenten. Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeenteraad neem dan contact op met een van de raadsleden of de politieke partijen. U kunt ook eerst advies inwinnen bij de raadsgriffier de heer A.P. Oostdijk, telefoonnummer 14 0186 of e-mail griffie@cromstrijen.nl. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad en de commissies