Pagina opties

Groter
A A

Hoofdlijnenakkoord en Collegewerkprogramma

Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor de samenwerking van de fracties van Cromstrijen’98, VVD en CDA voor de periode 2014-2018. Het college krijgt als opdracht dit akkoord uit te werken in een collegeprogramma.

In het hoofdlijnenakkoord staat per programmaonderdeel waar de coalitie voor staat en langs welke lijnen zij samen met de gemeenteraad invulling wil geven aan haar verantwoordelijkheden.

Het motto van het hoofdlijnenakkoord is: "Investeren in een vitale en betrokken gemeenschap".

Aan de hand van het hoofdlijnenakkoord stelt het college een collegewerkprogramma vast. In dit document geeft het college aan hoe zij invulling wil geven aan de doelstellingen die de gemeenteraad in het hoofdlijnenakoord noemt. Naast doelstellingen staan ook de ambities van het college tijdens de bestuursperiode in het collegewerkprogramma verwoord.