Pagina opties

Groter
A A

Kadernota en begroting

Met het vaststellen van de Kadernota stelt de gemeenteraad de beleidsmatige en financiële kaders voor komend jaar vast. Met deze kaders gaat het college van Burgemeester en Wethouders aan de slag om invulling te geven aan de begroting voor volgend jaar en de jaren daarna. 

De vaststelling van de begroting is het moment in het jaar dat er door de raad een totale afweging plaatsvindt van het bestaande beleid en de nieuwe beleidsvoornemens. Deze afweging gaat over een periode van 4 jaar inclusief een financiële vertaling hiervan.

Wij informeren u over de plannen die wij hebben op de verschillende beleidsterreinen. In deze begroting kunt u per programma lezen wat wij willen bereiken, wat wij hiervoor gaan doen en wat het mag kosten.

In het kader rechts op de pagina vindt u een link naar de 'Begrotingsapp Cromstrijen'. De begroting is dit keer niet alleen  een dik papieren pakket maar is aantrekkelijk weergegeven via de Begrotingsapp. Op deze manier kunnen inwoners, ondernemers en raadsleden een kijkje nemen in het huishoudboekje van de gemeente. In deze Begrotingsapp staat wat wij de komende jaren gaan doen en wat het kost. Op deze manier geven wij op een toegankelijke manier inzicht  in onze begroting,’