Pagina opties

Groter
A A

Raadscommissies

Spreekrecht

Het spreekrecht biedt burgers de gelegenheid om te spreken over onderwerpen die op de agenda voor de commissie staan. U krijgt dan direct voorafgaand aan de behandeling van het desbetreffende agendapunt de gelegenheid uw mening te geven. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. De commissieleden kunnen verhelderende vragen aan u stellen. Aansluitend bespreekt de commissie het agendapunt. Het is dan niet de bedoeling, dat u aan de discussie deelneemt.

Wilt u inspreken over onderwerpen die betrekking hebben op de desbetreffende commissie, maar niet op de agenda staan, dan krijgt u na afloop van de commissievergadering de gelegenheid. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden bij de raadsgriffier via e-mail griffie@cromstrijen.nl of op telefoonnummer 088 – 647 1046.

Contact

De commissies van Cromstrijen hebben geen vaste contactmomenten. Heeft u een vraag of opmerking voor een van de commissies neem dan contact op met een van de commissieleden. U kunt ook eerst advies inwinnen bij de raadsgriffier de heer A.P. Oostdijk, telefoon 088 – 647 1046 of e-mail griffie@cromstrijen.nl. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad en de commissies.

Verordening

De raadscommissies hebben een regelement van orde waarin staat vastgelegd hoe vergaderingen verlopen. In dit reglement komen onderwerpen aan de orde die direct te maken hebben met de commissievergadering. Een paar voorbeelden:

  •     de taak, bevoegdheid en werkwijze van de raadscommissies
  •     de samenstelling van de raadscommissies
  •     bijstand van deskundigen
  •     het uitnodigen van belanghebbenden
  •     de besluitenlijst en de geluidsopname van de vergaderingen
  •     toehoorders en pers