Watervergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bepaalde handelingen in of op het oppervlaktewater of met grondwater hebt u een vergunning nodig. U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor de volgende activiteiten:

 • verwijderen van grondwater
 • lozen van afvalwater op oppervlaktewater
 • dichtmaken van water (zoals het dempen van een sloot)
 • aanleg van een waterberging
 • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (zoals de aanleg van een (snel)weg, werk in de duinen, viaduct, tunnel, brug, dijk)

U vraagt de watervergunning aan via Omgevingsloket online.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt een watervergunning nodig voor handelingen in oppervlaktewater of een waterkering. Oppervlaktewater is bijvoorbeeld een watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee. Het gaat dan om handelingen in, op, boven of onder het water.

Wie bepaalt of u de vergunning krijgt?

De bevoegde instantie beoordeelt uw aanvraag. Wie dit is, hangt af van de handelingen die u wilt uitvoeren en de plaats. Bijvoorbeeld:

 • het waterschap (het dagelijks bestuur)
 • de minister van Infrastructuur en Milieu
 • de provincie (Gedeputeerde Staten)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente en het waterschap. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan direct zeggen of u een vergunning moet aanvragen. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Watervergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Daarna doet u het volgende:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.

Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

In uw aanvraag voor een watervergunning moet u het volgende aangeven:

 • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
 • een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren
 • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben
 • de periode waarin u de vergunning nodig hebt
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De bevoegde instantie kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de instantie niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden