Accommodatiebeleid

Een nieuw accommodatieplan

In de Vitaliseringsagenda 2016-2018 nam de gemeente als onderwerp op het ontwikkelen van visie, beleid en aanpak op het terrein van gemeentelijke accommodaties. Hierbij gaan de versterking van de onderlinge relatie tussen onderwijs, voorschoolse voorzieningen, binnensport, cultuur, welzijnswerk,  zorg en  de bouwkundige kwaliteit van de voorzieningen ruimte bieden aan nieuwe taken van de gemeente én een meer efficiënt gebruik van de gemeentelijke accommodaties hand in hand.  

Daarom kozen we voor een projectaanpak waarbij wij via de inhoud bepalen welke voorzieningen gewenst zijn en welke verbindingen mogelijk. Vervolgens  keken we vervolgens of en zo ja hoe wij deze het  best kunnen accommoderen. Uiteindelijk beschikken we nu over een nieuw accommodatiebeleid en -plan die voorzien in accommodatiebestand gericht op de toekomst.

Besluitvorming

De gemeenteraad besloot op 21 maart 2017 het accommodatiebeleid unaniem vast te stellen. Hiermee sloten wij een mooie intensieve periode af en staan we aan het begin van een nieuwe fase. Een fase van planvorming en uiteindelijke realisatie.

De volgende stap

Nu er een nieuw accommodatiebeleid is vastgesteld, is het project in een volgende fase beland. Een fase waarin de ontwikkelscenario's per dorpskern handen en voeten gaan krijgen. Onze eerste stap is gericht op Klaaswaal. Voordat een sloophamer, renovatie of (ver)nieuwbouw aan de orde is, moet er eerst veel voorbereidend werk plaatsvinden. Hiermee zijn wij reeds gestart. Via deze site en via de gemeentepagina in Het Kompas houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de planning.

Ontwikkellocaties

Het nieuwe accommodatiebeleid bestaat uit een aantal ontwikkellocaties in Klaaswaal en Numansdorp:

Huurders en gebruikers van de accommodaties

Met het starten van de voorliggende plannen, breekt er mogelijk een onzekere periode aan voor de huurders en gebruikers van de accommodaties. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken én de stappen die noodzakelijk zijn doen wij in samenspraak met de betreffende huurder en gebruiker. Wij maken ons hard om gezamenlijk een (tijdelijke) alternatieve locatie te vinden. In de fase waarin we ons nu bevinden is dit nog niet direct aan de orde, maar wanneer dit gaat spelen dan zoeken wij het contact op met de verschillende belanghebbenden.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer A.C. Oosterlaan, a.oosterlaan@cromstrijen.nl

Extra informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Accommodatiebeleid
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden