Afval

De gemeente Cromstrijen is voor de huisvuilinzameling aangesloten bij:

Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard
Smidsweg 20a
3273 LK Westmaas
Telefoonnummer: (0186) 572586
E-mailadres: info@radhw.nl
Website: www.radhw.nl

De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling waarbij de vijf Hoekschewaardse gemeenten zijn aangesloten. De RAD verzorgt ook de communicatie over het ophalen van huisvuil et cetera. Ieder huishouden ontvangt jaarlijks een geadresseerde brief met toegangspas voor de milieustraat en een afvalkalender met informatie over het ‘hoe’ en ‘waar’. Voor meer inlichtingen of vragen met betrekking tot huisvuil et cetera kunt u bellen naar de RAD of de website www.radhw.nl raadplegen. Tevens wordt maandelijks op de laatste vrijdag van de maand in de gratis huis-aan-huiskrant ‘Het Kompas’ het afvalnieuws gepubliceerd.
Hieronder de belangrijkste informatie uit de afvalkalender en nog wat aanvullende informatie.

Huishoudelijk afval

In onze gemeente zijn grijze en groene minicontainers in gebruik. In de groene mag alleen groente-, fruit- en tuinafval worden aangeboden. De containers worden om de week op donderdag leeggemaakt. Tevens wordt 1 keer per 2 weken het plastic verpakkingsafval apart opgehaald door middel van ‘Plastic Heroes’ zakken. Raadpleeg voor de juiste ophaaldagen de afvalkalender of de website www.radhw.nl.

Hoe aan te bieden

Enkele voorschriften voor het gebruik van de minicontainer/’Plastic Heroes’ zak zijn:

 • aanbieden op de aanbiedplaats;
 • de container of ‘Plastic Heroes’ zak moet ‘s morgens om 8.00 uur buiten staan. De minicontainers mogen vanaf 20.00 uur op de dag voor de ledigingsdag op de aanbiedplaats worden klaargezet.
 • de geledigde container moet zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk aan het eind van de inzameldag (voor 20.00 uur) zijn verwijderd.

Plastic inzameling

Het plastic verpakkingsafval wordt 1 keer per 2 weken apart opgehaald. De ‘Plastic Heroes’ inzamelzakken zijn gratis verkrijgbaar bij de supermarkt in uw woonkern en bij het bedrijfskantoor van de RAD. De dagen waarop u de ‘Plastic Heroes’ zak mag aanbieden staan apart vermeld op de afvalkalender.

Huisvuil/groot vuil brengen naar de milieustraat

Als inwoner van de gemeente Cromstrijen kunt u met grofvuil, snoeihout en klein chemisch afval terecht bij de milieustraat, Smidsweg 20a in Westmaas. Het terrein is verboden voor vrachtauto’s en tractors.
Om daar afval te kunnen aanbieden, dient u wel in het bezit te zijn van een geldige toegangspas. Voor nadere informatie: zie de afvalkalender of bij de RAD, telefoon (0186) 572586.
Openingstijden milieustraat: maandag tot en met vrijdag 8.00-16.00 uur en op zaterdag 8.00-13.30 uur. Op zon- en feestdagen is de milieustraat gesloten. Er mag maximaal 1 m3 afval worden gestort per toegang. Bij grotere hoeveelheden zal de terreinbeheerder de toegangspas afwaarderen met het juiste aantal kubieke meters.
Voor het laten ophalen van grof huisvuil worden kosten in rekening gebracht. U kunt het aanmelden tijdens kantoortijden bij de RAD, telefoon (0186) 572586. Raadpleeg voor de voorwaarden de afvalkalender of de website www.radhw.nl.

Glasbakken

Glas hoort in de glasbak. Dit ingezamelde glas (gescheiden op kleur: bruin, wit en groen) is geschikt voor hergebruik. In de gemeente staan de glasbakken op diverse plaatsen. Wilt u wel doppen, deksels en kurken verwijderen? Ook aardewerk mag niet in de glasbak.
In verband met geluidsoverlast verzoeken wij geen glas na 20.00 uur in de glasbak te werpen.

Waar kunt u glasbakken vinden?

Klaaswaal

 • Voorstraat/Kerkstraat (Plus supermarkt)
 • Berkenlaan
 • Paardenbloemstraat
 • Jaap Kosterstraat

Numansdorp

 • Beneden Molendijk (de Zomp)
 • Van Beethovenstraat
 • Numansgors
 • Middelsluissedijk OZ (t.h.v. nr 28)
 • Rehobothplein (Plus supermarkt)
 • Leeuwerikstraat (AH)

Oud papier

In het buitengebied van Numansdorp hebben de bewoners een papiercontainer die 1 x per 4 weken wordt geleegd.
In Klaaswaal halen muziekverenigingen ‘Prinses Juliana’ en ‘Na Lang Streven’ het oude papier op. In de bebouwde kom van Numansdorp doet muziekvereniging ‘Wilhelmina’ dit.

Ophaaldagen Klaaswaal

 • Na Lang Streven: eerste zaterdag van de maand  bij vaste adressen, aanmelden kan bij (0186) 684824
 • Prinses Juliana: eerste vrijdag van de maand in het hele dorp na 18.00 uur

Ophaaldagen Numansdorp

 • Wilhelmina: eerste zaterdag van de maand (niet in augustus) in het hele dorp vanaf 9.00 uur

U kunt het oud papier gebundeld of in kartonnen dozen langs de straat zetten, bij voorkeur op de aanbiedplaats van de huisvuilcontainers. Geen lege dozen, kistjes, plastic zakken et cetera. Deze worden niet meegenomen.
Voorkom vervuiling als het papier niet is opgehaald, haal het van de straat en neem contact op met de RAD.

Permanente papiercontainers

Klaaswaal

 • Prinses Juliana, Industrieweg 5: maandag tot en met zaterdag 9.00-12.00 uur
 • NLS, clubgebouw Jaap Kosterstraat: dinsdag tot en met zaterdag 8.00-20.00 uur
 • Groen van Prinstererschool: de school kondigt dit aan

Numansdorp

 • Zeeverkenners Driestromengroep, clubgebouw Veerweg: dagelijks.

Kleding en overig textiel

Op diverse locaties heeft de RAD kledingcontainers geplaatst waarin u kleding en textiel kwijt kunt. Alle producten van textiel mogen in de bekende groene kledingcontainer gedeponeerd worden. Denk hierbij aan kleding of schoenen, maar bijvoorbeeld ook aan handdoeken, theedoeken, washandjes, dekbedhoezen of gordijnen en vitrage. Ook knuffels mogen in de kledingcontainers. Maar niet alleen goede kleding is welkom in de kledingcontainer. Kleding met een scheur of vlek mag ook gedoneerd worden. De verwerker van het textiel heeft diverse technieken ontwikkeld waardoor niet meer draagbare kleding gerecycled kan worden tot nieuwe producten.

Waar kunt u de Kledingcontainers vinden?

Klaaswaal

 • Kerkstraat

Numansdorp

 • Weth. Van der Veldenweg
 • Beneden Molendijk
 • Vlielanderstraat

Tevens wordt 5 x per jaar huis-aan-huis textiel ingezameld.

Klachten en vragen

Voor klachten en vragen over de huisvuilinzameling kunt u terecht bij de RAD Hoeksche Waard, telefoon (0186) 572586.

Bedrijfsafval

De RAD haalt het bedrijfsafval op in Klaaswaal en Numansdorp. Kijk voor meer informatie op www.radhw.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Afval en milieu | Afval
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden