Brede school

De Brede Schoolactiviteiten en het Jongerenwerk heeft de gemeente uitbesteed aan V&R Welzijn. Het Rijk wil samen met gemeenten met de sport-, onderwijs- en cultuursector een structurele impuls geven aan het realiseren van zogenaamde combinatiefuncties in gemeenten. In de gemeente Cromstrijen worden de combinatiefuncties uitgevoerd door een externe partij: V&R Welzijn.

Wie zijn uw contactpersonen?

Naam: Ilse Corvers
Functie: Combinatiefunctionaris & Coördinator Brede School
Telefoonnummer: 06 19600676
E-mailadres: ilse@vrwelzijn.nl

Naam: Hanne-Mayke Assen
Functie: Combinatiefunctionaris & Coördinator Brede School
Telefoonnummer: 06 46 46 60 87
E-mailadres: hanne-mayke@vrwelzijn.nl

Naam: Mark van Veelen
Functie: Jongerenwerker & Buurtsportcoach
Telefoonnummer: 06 51954226

E-mailadres: mark@vrwelzijn.nl

Naam: Nick Noordijk
Functie: Jongerenwerker
Telefoonnummer: 06 46 38 86 39
E-mailadres: nick@vrwelzijn.nl
 

Naam: Gertjan de Vogel
Functie: Directeur V&R Welzijn
Telefoonnummer: 06 144 52 373
E-mailadres: gertjan@vrwelzijn.nl

Voor uw beleidsvragen over Brede School, Jongerenwerk en Combinatiefunctionarissen is binnen de gemeente uw aanspreekpunt:

Mevrouw B.E. Cornelisse
Taakveld Welzijn en Onderwijs
Telefoonnummer: (088) 6471032
E-mailadres:  b.cornelisse@cromstrijen.nl

Brede School Cromstrijen

Met Brede Schoolactiviteiten wil de gemeente zorgen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, meer gaan bewegen, hun talenten leren aanspreken en ontdekken en stimuleren dat kinderen actiever gaan deelnemen aan de samenleving. De activiteiten die vanuit de Brede School plaatsvinden zijn gericht op sport, cultuur, natuur en milieu en muziek en dans. Deze activiteiten vinden behalve tijdens schooltijd ook tussen de middag en na schooltijd plaats.

Structurele activiteiten Brede school

Voor alle groepen van de basisschoolkinderen een jaarlijks terugkerende kennismaking met de diverse (sport)verenigingen.

Aanbieden van tussen- en naschoolse activiteiten in samenwerking met de gemeente, scholen, Stichting Nu, Welzijn Hoeksche Waard, Stichting Kinderopvang Cromstrijen (TSO, BSO), Openbare Bibliotheek Hoeksche Waard en sport- en cultuuraanbieders gedurende een tweetal vaste periodes in het jaar (voorjaar en najaar) passend in de vastgestelde Brede schoolclusters: Sport, Cultuur, Natuur en Milieu en Muziek en Dans.

Een jaarlijks gezamenlijke Koningsspelendag.

Brede School weken Najaar

Rond de herfstvakantie zijn de Brede Schoolweken in het najaar gepland. Rond de voorjaarsvakantie zijn de Brede Schoolweken in het voorjaar gepland.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Onderwijs | Brede school
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden