De buren

Wie gaat bouwen of verbouwen, moet rekening houden met de buren. Zo zijn er allerlei regels en omgangsvormen wettelijk vastgelegd voor onder meer erfgrenzen, beplanting en de bouw van terrassen en balkons.

Overleg met de buren

Het plaatsen van een gezamenlijke schutting of het tijdelijk neerzetten van een steiger in de tuin van de buren om uw kozijnen te verven, zorgt doorgaans niet voor veel problemen. Bij het bouwen van een uitbouw, een dakterras of een balkon is dat vaak anders. Voorkom onnodige problemen door tijdig te overleggen met uw buren.

De wet: Burenrecht

Het kan zijn dat uw buren bezwaar maken tegen uw plannen en zich beroepen op de wet. In het Burgerlijk Wetboek, afdeling Burenrecht is geregeld wat mensen aan hun buren moeten toestaan en wat niet. Zo zijn er wettelijke regels over erfgrenzen en over beplanting. Ook beschermt de wet uw buren tegen ongewenst uitzicht en is er precies vastgelegd onder welke voorwaarden u een raam in de zijgevel mag aanbrengen en wanneer u wel of niet een balkon of dakterras mag maken. In het Burenrecht zijn in feite de gebruikelijke ‘omgangsvormen’ vastgelegd.

Toestemming van de buren

Stemmen de buren toe met een voorstel van uw kant, dan is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen en te laten ondertekenen. Mocht u later onenigheid krijgen, dan ligt uw overeenstemming in ieder geval schriftelijk vast. De toestemming heeft pas werking tegenover latere buren als u de toestemming bij de notaris vastlegt en registreert bij het Kadaster.

Het Kadaster

Als u en uw buren het niet eens zijn over de plaats van de erfgrens, dan kunt u bij het Kadaster tegen vergoeding een tekening krijgen waarop is aangegeven waar uw erfgrens exact ligt. Lost dat het probleem niet op, dan kunt u de landmeter van het Kadaster, in bijzijn van de buren, de erfgrens laten aanwijzen.

Conflict met uw buren

Hebt u met uw buren een geschil over erfafscheidingen, aanplant, gezamenlijk eigendom, uitzicht en dergelijke, dan is dat een privaatrechtelijke aangelegenheid: een zaak tussen burgers. Hiermee kan en zal de gemeente zich niet bemoeien. Wij verwijzen u naar een instantie voor rechtshulp.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Bouwen en verbouwen | De buren
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden