Dijkversterking zuidkant Hoeksche Waard

In het voorjaar van 2015 start waterschap Hollandse Delta met het versterken van de dijken tussen Strijensas en Zuid-Beijerland over een lengte van 11 kilometer. Op 5 januari 2015 hebben het waterschap en Boskalis Nederland hiervoor het contract ondertekend. De werkzaamheden zijn eind 2016 klaar.

De dijken beschermen de zuidkant van de Hoeksche Waard tegen het water van het Haringvliet en Hollandsch Diep. Op en langs de dijken worden onder andere bermen van klei aangebracht. Grote keien onderaan de dijk moeten de golven breken. En op sommige plaatsen worden damwanden geslagen, voornamelijk in Strijensas. Deze maatregelen zorgen er voor dat de dijken minder snel beschadigd raken tijdens stormen. Ook kan er geen water onder de dijken doorstromen. Zo blijven inwoners aan de zuidkant van de Hoeksche Waard ook de komende 50 jaar beschermd.

Vervoer over water

De huizen en bedrijven staan dicht langs de dijken. Ze zijn veelal niet bestand tegen zwaar vrachtverkeer. Ook zijn de dijken smal. Tijdens de aanbesteding is extra gelet op de manier waarop de aannemer overlast wil voorkomen. Bijvoorbeeld door de aanvoer van materiaal via water, het mijden van openbare wegen en de manier waarop de damwanden worden aangebracht. 

Begin 2015 vindt er een informatieavond plaats waarbij alle omwonenden en belanghebbenden verder geïnformeerd worden.

Dijkversterkingsprogramma

Tot 2017 wordt in totaal 59 kilometer dijk versterkt op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze versterkingen maken deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken. In totaal wordt in Nederland op 88 plekken bijna 370 kilometer dijk, dam en duin versterkt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Waterschap Hollandse Delta.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Dijkversterking zuidkant Hoeksche Waard
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden