Fort Buitensluis

Binnen onze gemeente ligt Fort Buitensluis (ook wel Fort Numansdorp genoemd). Fort Buitensluis is gelegen nabij de kern Numansdorp, direct aan het Hollandsch Diep en naast de uitmonding van het havenkanaal dat leidt tot de Dorpshaven. Het Fort en het bijbehorende ‘Gat van de Majoor’ hebben een lange geschiedenis. Sinds 1874 maakt het Fort deel uit van de stelling Hollandsch Diep en Volkerak. Sinds die tijd, en daarom ook in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, vervulde het Fort zijn rol.

Overtollig

Eigenaar van het Fort, het Ministerie van Defensie, stelde het fort per 1 oktober 2014 overtollig. Nadat zij een aantal jaar geleden besloot het fort niet meer als militaire oefenlocatie te gebruiken, deed het fort enkel nog dienst als vakantielocatie voor (oud-)militairen. Door het fort overtollig te stellen ontstaat de mogelijkheid een andere invulling te geven aan het gebruik van het fort en wijzigt ook het eigendom. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is belast met de verkoop van het fort.

Interesse van gemeente

Al vele jaren geleden maakte de gemeente haar interesse in het Fort kenbaar. Vanwege de functie als militaire oefenlocatie was het fort altijd afgesloten voor bezoekers. Vele bewoners van onze gemeente zijn daarom nog nooit op het fort geweest. De gemeente vindt het belangrijk dat dit stukje historie van onze gemeente openbaar en bereikbaar wordt voor onze inwoners.

Inmiddels ontvingen wij van RVB de bevestiging dat zij graag met de gemeente in onderhandeling gaat over de mogelijke aankoop van het fort. De eerste stap in dit proces is het verstrekken van alle beschikbare informatie en het laten uitvoeren van een taxatie. Op basis van deze taxatie en de voorwaarden die RVB stelt aan de verkoop en verdere ontwikkeling, neemt de gemeenteraad van Cromstrijen een besluit over mogelijke aankoop. Wij staan op dit moment aan de start van dit proces.

Ontwikkelingskader

De ontwikkeling van Fort Buitensluis moet een bijdrage leveren aan de kernwaarden van de gemeente Cromstrijen en de zuidrand van de Hoeksche Waard. Om deze reden stelt de gemeente Cromstrijen kaders vast waarbinnen ontwikkeling plaats mag vinden. Het Fort moet in de toekomst een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het dorp, de gemeente en de regio zonder daarbij de bijzondere cultuurhistorische waarde uit het oog te verliezen. De gemeente benoemt hiervoor functionele en ruimtelijke kaders. De gemeenteraad stelde de kaders in haar vergadering van dinsdag 7 juli 2015 vast. De kaders treft u als document onder aan deze pagina.

Op dit moment is nog niet bekend welke ontwikkeling op het fort gaat plaatsvinden, op welke wijze deze geëxploiteerd zal worden en welke partij deze exploitatie op zich neemt. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over het al dan niet aankopen van het fort, start de gemeente het proces om te komen tot exploitatie van het fort.

In de tussentijd

Sinds 1 januari 2015 beheert Stichting Fort Buitensluis tijdelijk het fort. Deze stichting zet zich in voor het behoud van het fort. Deze zomer stelt de stichting het fort op gezette tijden open voor bezoekers waarmee het fort voor de eerste keer in haar historie te bezoeken is. Vanaf juli is Fort Buitensluis voor het publiek open op elke eerste en derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur en op elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze openingstijden is het fort nog steeds gesloten.

Stichting Fort Buitensluis is daarnaast op zoek naar mensen die het leuk vinden om zich in te zetten voor bijvoorbeeld de restauratie van de gebouwen, het onderzoeken van de geschiedenis en het opzetten van cursussen en dergelijke. Belangstelling gewekt? Neem dan contact op met de stichting via info@fortbuitensluis.nl of bezoek de pagina van de stichting www.fortbuitensluis.nl. Ook wanneer u het fort buiten de genoemde openingstijden wilt bezoeken kunt u contact opnemen met de stichting.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie, dan is mevrouw Jacobs via het e-mailadres w.jacobs@cromstrijen.nl bereikbaar. Zij probeert uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Extra informatie

Projectwethouder: Hans Flieringa

Contactpersoon: W.J.E. Jacobs, e-mailadres w.jacobs@cromstrijen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Fort Buitensluis
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden