Fort Buitensluis

Binnen onze gemeente ligt Fort Buitensluis (ook wel Fort Numansdorp genoemd). Fort Buitensluis is gelegen nabij de kern Numansdorp, direct aan het Hollandsch Diep en naast de uitmonding van het havenkanaal dat leidt tot de Dorpshaven. Het Fort en het bijbehorende ‘Gat van de Majoor’ hebben een lange geschiedenis. Sinds 1874 maakt het Fort deel uit van de stelling Hollandsch Diep en Volkerak. Sinds die tijd, en daarom ook in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, vervulde het Fort zijn rol.

(09-06) Fort Buitensluis, een stap dichterbij!

Nadat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, eigenaar Fort Buitensluis) het fort overtollig verklaarde in 2014, maakten wij onze interesse tot overname kenbaar. Helaas bleef het hierna lang stil maar inmiddels lijkt verwerving een stap dichterbij te komen. RVB voerde in de afgelopen jaren diverse onderzoeken uit op het fort om in beeld te brengen wat de exacte staat van onderhoud is van zowel het pand als van de omliggende gronden. Op basis van deze informatie stellen zij een aanbieding op voor de gemeente. De onderhandelingen voor de daadwerkelijke aankoop zijn hiermee gestart.

Tijdelijk beheer 

Sinds 1 januari 2015 beheert Stichting Fort Buitensluis het Fort in opdracht van het RVB. Zij zetten zich daarbij in voor het behoud van het fort waarbij zij zich richt op onderhoudswerkzaamheden en restauratiewerkzaamheden. Het werk dat zij verrichtte sinds 1 januari 2015 is aanzienlijk en heeft ertoe geleid dat het fort inmiddels te bezoeken is, dat er wandelpaden zijn en dat men een kleine versnapering kan nuttigen. De Stichting stelde een plan op voor verdere ontwikkeling van het fort op het moment dat de gemeente het fort heeft verworven. Daarbij houdt zij rekening met de ontwikkelingskaders die de gemeenteraad in juli 2015 vaststelde. Stichting Fort Buitensluis is gesprekspartner van de gemeente voor het beheer van het fort na verwerving.

Investeren in Cromstrijen.... omdat we van onze dorpen houden!

De verwerving en ontwikkeling van Fort Buitensluis is onderdeel van de vitaliseringsagenda die de gemeenteraad vaststelde. Met deze agenda investeren wij de komende drie jaar 10 miljoen. Dit doen wij op de thema’s leefomgeving, verkeer, veiligheid, sport, recreatie, economie en duurzaamheid. Op deze manier maken wij Cromstrijen vitaal en sterk voor de toekomst, omdat we van onze dorpen houden!

Om te laten zien dat wij aan de slag gaan in onze dorpen ontwikkelden wij de campagne 'Investeren in Cromstrijen…' Met deze campagne willen wij laten zien wat wij de komende tijd gaan doen in Klaaswaal en Numansdorp.

Ontwikkelingskader

De ontwikkeling van Fort Buitensluis moet een bijdrage leveren aan de kernwaarden van de gemeente Cromstrijen en de zuidrand van de Hoeksche Waard. Om deze reden stelt de gemeente Cromstrijen kaders vast waarbinnen ontwikkeling plaats mag vinden. Het Fort moet in de toekomst een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het dorp, de gemeente en de regio zonder daarbij de bijzondere cultuurhistorische waarde uit het oog te verliezen. De gemeente benoemt hiervoor functionele en ruimtelijke kaders. De gemeenteraad stelde de kaders in haar vergadering van dinsdag 7 juli 2015 vast. De kaders treft u als document onder aan deze pagina.

Bezoek het fort!

Van 1 april tot 1 oktober stelt de stichting het fort op gezette tijden open voor bezoekers. Het fort elke eerste en derde woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur en op elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur open. Buiten deze openingstijden is het fort nog steeds gesloten.

Stichting Fort Buitensluis is daarnaast op zoek naar mensen die het leuk vinden om zich in te zetten voor bijvoorbeeld de restauratie van de gebouwen, het onderzoeken van de geschiedenis en het opzetten van cursussen en dergelijke. Belangstelling gewekt? Neem dan contact op met de stichting via info@fortbuitensluis.nl of bezoek de pagina van de stichting www.fortbuitensluis.nl. Ook wanneer u het fort buiten de genoemde openingstijden wilt bezoeken kunt u contact opnemen met de stichting.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie, dan is mevrouw Jacobs via het e-mailadres w.jacobs@cromstrijen.nl bereikbaar. Zij probeert uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Extra informatie

Projectwethouder: Hans Flieringa

Contactpersoon: W.J.E. Jacobs, e-mailadres w.jacobs@cromstrijen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Fort Buitensluis
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden