Kinderopvang

Kinderopvang houdt in dat anderen voor uw kinderen zorgen op de momenten dat u werkt of een studie volgt. Uw kinderen kunnen worden opgevangen in een kinderdagverblijf, op school, bij een gastouder of bij u thuis. Maakt u gebruik van geregistreerde kinderopvang, dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de internetsite van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Basisschool en kinderopvang

Basisscholen zijn wettelijk verplicht voor kinderopvang te zorgen tussen 7.30 en 18.30 uur, dus voor, tussen en na de schooltijden. De scholen kunnen zelf de opvang organiseren of samenwerken met een kinderopvangcentrum.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal (kortweg Wet kinderopvang) regelt onder andere dat ouders, werkgevers en de overheid de kosten van kinderopvang samen dragen. Daarnaast beschrijft de wet hoe de kwaliteit, het toezicht op de kwaliteit en de financiering van kinderopvang eruit moet zien. De wet geldt ook voor zelfstandigen en ouders zonder werkgever. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor het beleid rond de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. Sinds de Wet kinderopvang is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De GGD registreert en controleert de opvang. Daarmee bestrijdt de GGD illegale opvang en pakt kindercentra die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavinginstrumenten. Voor meer informatie over een specifiek kinderdagcentrum kunnen de inspectierapporten van de GGD opgevraagd worden. Deze zijn openbaar. Het rapport is op te vragen bij het kinderdagverblijf of bij de gemeente of online via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang geregistreerd. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRKP staat. U kunt het LRKP raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Door in het LRKP te kijken kunt u vaststellen of uw gastouder al geregistreerd is. Staat uw gastouder nog niet in het LRKP, dan verdient het aanbeveling om bij uw gastouder zelf of bij uw gastouderbureau te informeren naar de voortgang van de aanvraag en de registratie van uw gastouder.

Welke vormen zijn er?

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

Kinderdagverblijf

Kinderopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. De opvang gebeurt in groepen die op leeftijd zijn samengesteld. Zo zijn er onder andere babygroepen (0-18 maanden) en peutergroepen (18 maanden tot 4 jaar).

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang van kinderen in de basisschoolleeftijd. De opvang wordt zowel voor schooltijd als na schooltijd geboden. De kinderen worden naar school gebracht en weer van school gehaald. In de schoolvakanties is de buitenschoolse opvang de hele dag geopend.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een flexibele vorm van opvang, waarbij het kind wordt opgevangen bij een gastgezin thuis. Deze opvang is geschikt voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Welzijn | Kinderopvang
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden