Leerplicht

Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, oftewel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelf zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is een van die landen. In ons land staan de rechten en plichten van ouders of verzorgers, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet. Deze wet is, een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS)

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd, is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Op grond van de Leerplichtwet zijn kinderen/jongeren volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin zij 5 jaar zijn geworden tot aan het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden.

De wettelijke taken van LVS zijn het toetsen van verzoeken met betrekking tot vrijstellingen en het afhandelen van verzuimmeldingen. Daarnaast houdt LVS toezicht op de kwalificatieplicht. Deze plicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn, die de volledige leerplicht achter de rug hebben, maar nog geen startkwalificatie hebben behaald. Zij moeten een volledig onderwijsprogramma volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie: mbo2-, havo- of vwo-diploma.

Iedere jongere van 18 tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie wordt geregistreerd bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Jongeren die voortijdig de school verlaten, worden waar mogelijk teruggeleid naar onderwijs of begeleid naar werk met een opleiding.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Telefoon: (078) 770 85 00
E-mailadres: blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl

Contactpersoon bij de gemeente met betrekking tot leerplicht

De heer S. van Dongen
Telefoonnummer: 088 647 1960
E-mailadres: s.vandongen@cromstrijen.nl

Inschrijven

Wanneer uw (gedeeltelijk) leerplichtig kind de school of het onderwijs verlaat, dan moet u hem of haar onmiddellijk bij een andere school of onderwijsinstelling inschrijven.

De leerplichtambtenaar controleert regelmatig of alle leerplichtigen inderdaad op een school staan ingeschreven. Wanneer de leerplichtambtenaar merkt dat een leerplichtige leerling niet is ingeschreven, wordt de reden van niet-inschrijving onderzocht.

Verzuim

Het is belangrijk om aan het onderwijs deel te nemen. De jongere bereidt zich voor op de arbeidsmarkt. Uw kind moet dan ook elke school- of cursusdag naar school of naar een onderwijsinstelling. Wie een (beroeps)opleiding volgt, heeft nu eenmaal een betere kans op werk!

Wanneer uw kind niet regelmatig op school of onderwijsinstelling komt, dan is de directeur verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens contact met u en uw kind op om dit probleem te bespreken en op te lossen.

Let op: Verzuimen leerlingen zonder een geldige reden de school of onderwijsinstelling dan kunnen ouders/verzorgers zelfs met een rechter in aanraking komen. Dit geldt tegenwoordig ook voor alle leerplichtige leerlingen van 12 jaar en ouder. Het feit dat een jongere werk kan krijgen, moet meehelpen in het gezin of in het eigen bedrijf, geen zin meer heeft in de school, is geen grond voor vrijstelling van de kwalificatieplicht.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Onderwijs | Leerplicht
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden