Uitvoeringsprogramma GVVP

Uitvoeringsprogramma gvvp 2017-2024 deel 1 van 2 vastgesteld

Op 25 oktober 2016 stelden wij het uitvoeringsprogramma gvvp 2017-2024 deel 1 van 2, vast. Een groot deel van de ambities die wij in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastlegden voor de termijn 2017-2024, hebben een direct relatie met de algehele verkeerontsluiting van de kern Klaaswaal. Voor deze verkeerontsluiting doorlopen wij op dit moment een proces waarvan het resultaat leidend is in het bepalen van de maatregelen die bij onze ambities horen. Wij besloten het uitvoeringsprogramma voor deze periode daarom twee delen op te stellen. Het tweede deel stellen wij na afronding van voornoemd proces op, het eerste deel richt zich ambities die geen relatie hebben met de verkeersontsluiting van Klaaswaal. Uitvoering van de maatregelen die wij in dit plan benoemen, vindt plaats binnen het reeds door de raad beschikbaar gestelde budget voor de termijn 2014-2016. Het betreft hier een viertal maatregelen;

  • Verbod vrachtverkeer uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer centrale as Numansdorp (tussen komgrens en kruising gezondheidscentrum).
  • Informatievoorziening ondernemers kern Numansdorp over wijziging situatie vrachtverkeer.
  • Afspraken waterschap en agrariĆ«rs landbouwverkeer en langzaam verkeer op dijkwegen.
  • Uitvoering meerjarenuitvoeringsprogramma Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid.

Het uitvoeringsprogramma vindt u onderaan de pagina.


Een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

In de afgelopen jaren deden zich verschillende ontwikkelingen voor binnen Klaaswaal en Numansdorp op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast liet het college een aantal onderzoeken uitvoeren die inzicht gaven in de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het oplossen van verkeersknelpunten binnen Klaaswaal en Numansdorp. Door deze nieuwe ontwikkelingen en inzichten is het huidige GVVP niet langer actueel en was het opstellen van een nieuw GVVP noodzakelijk.

Het huidige GVVP, de uitgevoerde onderzoeken en beleidsontwikkelingen vormen de basis voor het nieuwe GVVP.

Besluitvormingsproces

Het GVVP is een beleidsdocument waarin het college de toekomstvisie op het gebied van verkeer en vervoer op korte, middellange en lange termijn vastlegt. Het GVVP geldt voor beide dorpen. Daarom legde het college dit document in concept aan u voor om op te reageren. Uw reacties namen wij waar mogelijk mee in het definitieve beleidsdocument dat de gemeenteraad op 24 september 2013  vaststelde.

Uitvoering via Uitvoeringsprogramma

Om de ambities die de gemeente opnam in het beleidsdocument te behalen, stelde het college een uitvoeringsprogramma op. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de uitvoering van concrete maatregelen getroffen moeten worden om deze ambities te behalen. Nadat het ontwerp uitvoeringsprogramma GVVP gedurende zes weken ter inzage lag stelde het college het definitieve uitvoeringsprogramma GVVP vast. Voor de verdere uitvoering en planning hiervan verwijzen wij u naar het definitieve uitvoeringsprogramma GVVP. In april 2015 stelde het college het geactualiseerde uitvoeringsprogramma vast. In dit uitvoeringsprogramma staan de maatregelen zoals de gemeente deze in de periode 2014-2016 uitvoert. Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma inclusief de bijlagen treft u onderaan deze pagina aan.

Documenten

Extra informatie

Projectwethouder: Hans Flieringa

Contactpersoon: W.J.E. Jacobs, e-mail w.jacobs@cromstrijen.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Projecten | Uitvoeringsprogramma GVVP
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden