Vrijwilligers

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vrijwilligersverzekering en de waarderingspenning.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor mensen die voor of binnen een organisatie vrijwilligerswerk verrichten. Hiermee wil het gemeentebestuur het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukken en het werk van de vrijwilliger ook aantrekkelijker maken.

Voor wie?

De vrijwilligersverzekering is voor vrijwilligers die binnen of voor een organisatie (vereniging, instelling, kerk, dorpshuizen, dorpsraden et cetera) onbetaalde werkzaamheden met een maatschappelijk belang verrichten voor derden. Dit kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn maar ook eenmalige werkzaamheden. Ook de leeftijd van de vrijwilliger en het aantal uren dat iemand vrijwilligerswerk verricht zijn niet van belang. Het enige criterium is dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is.

De verzekering

De verzekering bestaat uit een ongevallen- en een persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering plus een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze verzekering biedt een ruime dekking. Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een persoon en vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn of verband hebben met het vrijwilligerswerk.

Wat te doen bij schade

In geval van schade kan de vrijwilliger via het digitaal loket van de gemeente een schadeformulier invullen en digitaal verzenden. Voordat de gemeente het formulier naar de verzekeraar doorstuurt kan zij bij de vrijwilligersorganisatie aanvullende informatie vragen. Voor een schadeclaim wegens diefstal is het bovendien nodig dat de indiener eerst aangifte bij de politie doet. Vervolgens stuurt de gemeente het formulier door. De verzekeraar handelt de schade direct af met de verzekerde en bericht de gemeente hoe de schade is afgehandeld.

Meer informatie

Onderaan de pagina kunt u een aantal relevante documenten downloaden.

Waarderingspenning

De vrijwilliger doet zijn of haar werk vaak in stilte, vooral als hij of zij niet is aangesloten bij een organisatie. Kent u een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje gezet mag worden? Dan kunt u die persoon voordragen voor een waarderingspenning.

Waarom is de penning in het leven geroepen?

Vrijwilligers nemen een centrale plaats in bij een vitale samenleving. Op dit moment heeft de gemeente niet de mogelijkheid om hen op een speciale manier in het zonnetje te zetten. Daarom besloot het gemeentebestuur van Cromstrijen een blijk van waardering in het leven te roepen: de waarderingspenning. Burgemeester Jan Luteijn: ‘Om de waardering van de gemeente Cromstrijen voor de vele vrijwillige inzet van mensen tot uitdrukking te kunnen brengen is er nu de Waarderingspenning. Ik hoop dat we heel wat aanvragen krijgen, dat de adviescommissie wat heeft te kiezen en dat we op de nieuwjaarsreceptie meerdere penningen kunnen overhandigen!’

Richtlijnen

De richtlijnen zijn als volgt:

  • de vrijwilliger moet in Cromstrijen wonen
  • de vrijwilliger moet tenminste voor een langdurige periode vrijwilligerswerk verrichten, waarbij wij denken aan een periode van tenminste 10 jaar. Gedurende deze periode moet het vrijwilligerswerk met grote regelmaat (wekelijks/maandelijks) en in het grootste deel van het jaar worden uitgevoerd òf een groot aantal uren, intensief in een korte tijd
  • het vrijwilligerswerk mag niet gekoppeld zijn aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie
  • de vrijwilliger moet van onbesproken gedrag zijn
  • het vrijwilligerswerk moet uit meer bestaan dan belangenbehartiging van personen
  • tussen de vrijwilligers en degene ten behoeve waarvan het vrijwilligerswerk wordt verricht mag geen gezagsrelatie bestaan

Wilt u iemand aandragen?

Wanneer u iemand kent die u wilt voordragen voor deze bijzondere gemeentelijke onderscheiding, kunt u een brief met voorstelformulier sturen naar: Gemeente Cromstrijen, Adviescommissie Waarderingspenning, postbus 7400, 3280 AE Numansdorp. Het voorstelformulier (printversie) treft u aan onderaan deze pagina. U kunt de voordracht ook mailen naar bs@cromstrijen.nl. Een digitaal voorstelformulier vindt u onder de oranje button rechts bovenaan deze pagina en kunt u hier rechtstreeks indienen. 

De adviescommissie

De leden van de adviescommissie helpen bij het zoeken en beoordelen van vrijwilligers uit Klaaswaal en Numansdorp die in aanmerking kunnen komen voor een waarderingspenning. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden, met burgemeester Jan Luteijn als voorzitter. Eenmaal per jaar beoordeelt de commissie de ingekomen aanvragen en stelt een advies op voor het gemeentebestuur. De burgemeester reikt jaarlijks maximaal vijf waarderingspenningen uit tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat, telefoon 088 647 1006 of per e-mail bs@cromstrijen.nl

Te downloaden

Extra informatie

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Welzijn | Vrijwilligers
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden