WMO Adviesraad Cromstrijen

De Wmo-Adviesraad Cromstrijen adviseert de gemeente over Wmo-onderwerpen om de belangen van inwoners te behartigen die ondersteuning ontvangen of wensen te ontvangen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het Wmo-beleid raakt namelijk iedereen, jong en oud, buurtbewoners, verenigingsleden, mantelzorgers en vrijwilligers.

De belangrijkste taken van de Adviesraad:

 • Adviseren: het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd;
 • Informeren: informatie verzamelen over maatschappelijke ondersteuning om zo haar adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
 • Signaleren: alert zijn op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden van de Wmo en – als de raad dat nodig vindt – signalen doorgeven aan de gemeente.
 • Meedenken met beleidsmedewerkers bij de totstandkoming van nieuw beleid.

Samenstelling Wmo-Adviesraad Cromstrijen

De adviesraad bestaat uit 7 betrokken inwoners die de Wmo-doelgroepen vertegenwoordigen. Dit zijn:

 • De heer Wim Raterink (voorzitter)
 • Mevrouw Ivonne van der Plas (secretaris)
 • De heer Leen Provily
 • Mevrouw Ineke van Driel
 • Mevrouw Lenie Malgrom
 • Mevrouw Corrie Dijksman
 • Mevrouw Lijnie Blaak

Wmo-participatie in de Hoeksche Waard

Alle gemeenten in de Hoeksche Waard hebben hun eigen Wmo-adviesorgaan. Als over onderwerpen geadviseerd wordt die regionaal spelen worden deze in eerste instantie in de gemeentelijke adviesorganen besproken, waarna de vertegenwoordigers van deze organen in het ‘regionaal netwerk sociaal domein HW’ de standpunten bespreken. Dit netwerk brengt vervolgens een advies uit aan de gemeenten.

Cromstrijens netwerk opbouwen

De raad zit nog in een opstartfase waarbij zij zo snel mogelijk een netwerk van gebruikers om zich heen wil creëren om adviezen te bespreken en ervaringen te delen. Er is behoefte aan mensen waarmee de raad kan afstemmen als de gemeente om advies vraagt of om zelf met adviezen te komen. De komende tijd gaat de raad gesprekken aan met belangrijke vertegenwoordigers van organisaties in het Wmo speelveld en kijkt ze verder hoe te komen tot bijvoorbeeld gebruikersgroepen.

Deel uw ervaringen!

Heeft u een vraag voor de Wmo-Adviesraad Cromstrijen of bent u een cliënt of gebruiker in het kader van de Wmo en wilt u uw ervaringen delen aan het netwerk van de raad? Leg dan contact met de raad via e-mailadres wmoraadcromstrijen@ziggo.nl.

Extra informatie

Met al uw zorgvragen kunt u dagelijks van 08.30 – 17.00 uur terecht bij het telefonisch spreekuur van het Zorgloket, telefoon 088 6471920.

Niet gevonden wat u zocht?

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Vul dan het vraagformulier in.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Welzijn | WMO Adviesraad Cromstrijen
Deel deze pagina
Bel 14 0186!

Buttervliet 1, 3281 LK Numansdorp Icon adres gegevens
Postbus 7400, 3280 AE Numansdorp
14 0186 | 088-6471000  Icon telefoonnummer
info@cromstrijen.nl 
Openingstijden